Rekenen met coronacijfers kan aanwijzingen geven voor beleid. RIVM en andere instellingen en afzonderlijke wetenschappers zijn er druk mee. Vanaf begin april weren Robin Fransman (De Argumentenfabriek) en andere economen zich ook. Hun uitkomsten publiceren ze in het blad Economisch Statistische berichten. Op deze site gaven we aandacht aan onder meer hun pleidooi voor een 55-min economie. Zoals in een nieuwsbericht over ‘seniorenuurtjes op het werk’ à la de supermarkten. In het KoM-webinar van 24 juni verwoordde onder meer hoogleraar Burdorf kritiek op het beoogde strikte scheiden van kwetsbare en niet-kwetsbare mensen: het is ondoenlijk, een enkelvoudig criterium als leeftijd is een slechte voorspeller van gezondheidsrisico.

Actueler

Inmiddels hebben Fransman en de zijnen hun achtste publicatie, nu ook met actuele gegevens, die van de ‘tweede golf’. Ze herhalen hun bezwaar, dat de coronamaatregelen zeer belastend zijn voor de economie en de meeste mensen. En onderbouwen dat: “.. de gemiddelde Nederlander heeft elk jaar een kans van 0,05 procent op een niet-natuurlijke dood, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, verdrinking of een ongeluk in- en om het huis. Voor mensen onder de zeventig is de kans dus groter dat ze niet-natuurlijk overlijden, dan dat ze sterven door corona.”

Op LinkedIn wordt deze publicatie aangehaald door mensen die zich eerder tegenstander toonden van het huns inziens te strikte Nederlandse beleid  Hebben zij de conclusies van het artikel niet gelezen? Of zijn ze van mening veranderd?

Conclusies

De conclusies van de auteurs zijn met enkele citaten weer te geven.

  • “Ten opzichte van de kansen zoals we die in april en mei van dit jaar konden berekenen is de situatie sterk verbeterd. We beschermen kwetsbaren veel beter en de medische behandeling lijkt verbeterd.”
  • “De risico’s zijn zodanig laag dat voor de niet-kwetsbaren geldt dat angstig door het leven gaan waarschijnlijk schadelijker is voor de gezondheid dan het virus zelf. .. Risicogestuurde maatregelen zijn voldoende om zowel de economie te laten draaien en tegelijkertijd de zorgbelasting binnen grenzen te houden, zonder algemene lockdown die voor allen geldt.”
  • “Ook de doelstelling van het kabinetsbeleid, niet indammen, maar louter sturen op het niet overschrijden van de zorgcapaciteit, wordt opnieuw bevestigd als de enige juiste. Daar zijn twee dingen voor nodig. Maatregelen die kwetsbaren maximaal beschermen en niet-kwetsbaren maximaal vrijlaten, en een maximalisering van de zorgcapaciteit.”

 

Het artikel “Risico’s van corona zijn fors afgenomen” in ESB, 28 oktober 2018

Foto Robin Fransman, De Argumentenfabriek