Samenwerking is beter dan elkaar toetsen. Dat is een hoofdpunt in een brief van Kwaliteit op Maat aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel dat een eind moet maken aan de rol van de verzekeringsarts bij toetsing van re-integratieinspanningen krijgt er een buitengewone procedure.

WIA-aanvraag liefst vermijden

Bij een WIA-aanvraag moeten betrokkenen duidelijk maken dat zij voldoende aan re-integratie hebben gedaan om de aanvraag te vermijden. Daartoe dient het re-integratieverslag (RIV). De UWV-verzekeringsarts toetst in voorkomende gevallen het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer in de voorgaande periode. In ruwweg iets meer dan een procent van de WIA-aanvragen komt de verzekeringsarts tot een ander oordeel. Dan volgt een loonsanctie, tot frustratie van de werkgever die in goed vertrouwen het oordeel van de bedrijfsarts volgde. Minister Koolmees ziet dit als een belemmering voor meer vaste banen. Hij diende een wetsontwerp in om de rol van de verzekeringsarts bij de RIV-toets te laten vervallen.

Rondetafelgesprek

Anders dan verwacht doorloopt dit wetsvoorstel niet de gangbare weg. PvdA-kamerlid Van Dijk kreeg – vrij uitzonderlijk – steun van de Kamercommissie voor een Rondetafelgesprek met externen. Dat vindt plaats maandag 9 november, 15.00 uur.

Kwaliteit op Maat heeft hierover haar standpunt aan de kamercommissie gestuurd. In internationale vergelijking blijkt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland goed beheerst, met een voor de (arbeidsongeschikte) werknemer fatsoenlijk inkomen. Werkgever, werknemer en deskundige ondersteuner moeten zich met elkaar verstaan om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te vermijden. Het Nederlands stelsel is mede succesvol door een geheel van voorzieningen en checks en balances. Het is twijfelachtig of RIV-de toets door een verzekeringsarts daarin positief werkt. De toets is niet gunstig voor afstemming van verwante beroepsgroepen bedrijfs- en verzekeringsartsen. Beide hebben als doel het vermijden van (blijvende) arbeidsongeschiktheid. Er is zelfs te beredeneren dat het wetsvoorstel aan de bedrijfsarts meer ruimte geeft voor maatwerk en voor concentratie op z’n kerntaken re-integratieadvies en preventie.

Download de complete reactie van Kwaliteit op Maat d.d. 4 november 2020: 201104 Kwaliteit op Maat – aan cie SZW wetsvoorstel 35589

Download de reactie van de NVAB, NVVG, beroepsvereniging verzekeringsartsen:  201104 NVVG standpunt RIV-toets 201104 Position paper NVAB wetsvoorstel 35589 Riv toets

Download de reactie van de NVAB, beroepsvereniging bedrijfsartsen:  201104 Position paper NVAB wetsvoorstel 35589 Riv toets

 

Aanvulling 9 november: het Rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden; het gesprek en  de stukken van de door de Kamercommissie genodigden is te vinden op de site van de commissie van de Tweede Kamer.