UWV vergelijkt stelsels arbeidsongeschiktheid

UWV vergelijkt stelsels arbeidsongeschiktheid ‘Hoe doen ze dat in het buitenland?’ Zo’n vraag komt vaak op bij complexe kwesties zonder eenduidige…

De maatschappelijke impact van ziek-zijn

‘Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak’ Kristel Weerdesteijn staat als verzekeringsarts bij UWV met de voeten in de klei én is…

‘Vertrouwen in plaats van wantrouwen’

‘Dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen’ KoM en Oval schrijven aan Tweede Kamer KoM en OVAL zijn voorstander van…

‘Werk is meer dan geld verdienen’

‘Werk is meer dan geld verdienen’ ‘Cliënten vertellen dat werken hun leven zin geeft, dat het zorgt voor structuur en sociale contacten. Werk is…

Publieke financiering opleiding bedrijfsarts is urgent

Publieke financiering van de opleiding tot bedrijfsarts: het is de enige manier om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst overeind te houden. Er…

Verschil inzicht bedrijfs- en verzekeringsartsen?

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, allebei sociaal geneeskundigen, zijn begeleiders, dan wel beoordelaars c.q. poortwachters. Het stelsel zet ze in…

Hogere WIA-instroom in 2021

De WIA kende in 2021 een opmerkelijk hogere instroom: 5.700 nieuwe uitkeringen meer (5%) dan het jaar daarvoor. Gecorrigeerd voor de invloed van…

WIA-keuring zonder verzekeringsarts?

2 september 2022, in aanvulling op het eerdere Vandaag is een extra KoM-nieuwsbrief verschenen met uitgebreide informatie en - voorzover beschikbaar…