‘Dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen’

KoM en Oval schrijven aan Tweede Kamer

KoM en OVAL zijn voorstander van het wetsvoorstel om de UWV-RIV-toets te laten doen zonder verzekeringsarts. Dit betreft het wetsvoorstel om “.. het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV”. Het voornemen wordt – ook in de politieke stukken – soms kernachtig geduid: ‘RIV-toets door arbeidsdeskundigen’. De twee organisaties van (onder meer) arbodienstverleners schreven 23 maart hierover aan de Tweede Kamer.

Hoofdpunten

KoM en OVAL benadrukken enkele centrale argumenten.

# Het wetsvoorstel neemt onzekerheid en onbegrip weg bij (kleine) werkgevers tijdens de loondoorbetalingsperiode.

# Het helpt tegen de tekorten bij sociaal-medische beoordelingen door verzekeringsartsen.

# Er blijven voldoende mogelijkheden voor de werknemer om zijn recht te doen gelden.

# Het wetsvoorstel biedt een stimulans voor meer intercollegiaal overleg tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen. Dit voor het gemeenschappelijk doel: het vermijden van (blijvende)

arbeidsongeschiktheid.

# Het wetsvoorstel steunt het uitgangspunt dat de dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Verschillende opvattingen

Andere organisaties laten zich ook horen bij de politiek, met andere opvattingen. Daarover meer in de KoM-nieuwsbrief van 3 april 2023. Het woord is aan de Tweede Kamer, die heeft het debat inmiddels vooruitgeschoven naar de week van 10 april.

Download de brief van KoM en OVAL 230323 OVAL & KoM a Kamer bedrijfsarts leidend bij RIV-toets