Publieke financiering van de opleiding tot bedrijfsarts: het is de enige manier om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst overeind te houden.

Er moeten veel meer bedrijfsartsen worden opgeleid dan nu gebeurt. Dat is de raming van het Capaciteitsorgaan. Dat adviseert op gedegen grondslag over de nodige aantallen artsen en nodige instroom in opleidingen. In zijn nieuwste rapportage constateert het voor de komende jaren een afnemend aanbod van bedrijfsartsen, vooral door pensionering. Anderzijds is er een forse onvervulde vraag, die steeds groter wordt door onder meer langer doorwerken en een diverse beroepsbevolking.

Politieke stilte

Dit is niet echt nieuw. Drie jaar geleden concludeerde het orgaan gelijkluidend. Nog eerder, medio 2018, stelde het ministerie al de zogeheten kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in. Alle betrokken partijen concludeerden gezamenlijk tot de noodzaak van onder meer een vierjarig noodfonds voor de opleiding. Toenmalig staatssecretaris Van ’t Wout nam in oktober 2020 dat advies in ontvangst (foto), met lovende woorden voor de inzet van betrokkenen. Minister Koolmees vond het medio 2021 een zaak voor het nieuwe kabinet. Sindsdien is het stil ..

Voor de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, is de raming van het Capaciteitsorgaan aanleiding voor publiciteit. “Het evenwicht is nu al niet meer binnen 10 jaar te herstellen. Blijven wachten op een wonder is gewoonweg niet te verantwoorden. .. Financiering door de overheid is urgent.” Kwaliteit op Maat ondersteunt dit van harte.

 

Het persbericht van de NVAB

Berichtgeving kwaliteitstafel oktober 2020

Minister Koolmees juni 2021

YouTube 2 oktober 2020, slotsymposium Kwaliteitstafel