Gezonder leven, ontwikkelen van een betere leefstijl: mensen vinden het vaak moeilijk, zeker praktische opgeleide mensen. Dit zelfs als ze weten dat ze een verhoogd risico hebben op ernstige aandoeningen. Bedrijfsartsen en andere (arbo)professionals kennen – helaas – de beperkingen van hun adviezen resp. programma’s voor verandering naar een betere leefstijl. Wat is er toch nog mogelijk, aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Universiteiten en UMC’s uit Delft, Leiden en Rotterdam publiceerden een whitepaper over hun gezamenlijk uitgevoerde research. 14 onderzoekers delen in dubbelinterviews hun speerpunten, inzichten en actiepunten voor verkleinen van gezondheidsverschillen in de samenleving. Op onderdelen gaat het ook over het domein werk. Werkgevers kunnen een rol spelen bij schulden.

Game-elementen helpen gedragsverandering

Gezondheidswetenschappers Sandra van Dijk (Leiden) en Valentijn Visch (TU Delft) zijn geïnterviewd over hun onderzoek naar de vraag hoe mensen te helpen met gedragsverandering. Visch: “Ik zie geregeld mensen voor wie het alledaagse leven al een enorme worsteling is. Zij houden maar weinig energie over om zich druk te maken over mogelijke toekomstige gezondheidsproblemen.” Van Dijk: “Stress en mentale klachten spelen daarbij een grote rol. .. Het is dus belangrijk om breder te kijken dan gezondheid alleen. Als iemand schimmel op de muren heeft of financieel klem zit, heeft het waarschijnlijk niet zoveel zin om eenzijdig over leefstijlaanpassingen te beginnen. We weten namelijk ook dat mensen door stress meer gericht raken op kortetermijn-beloningen.” De onderzoekers zijn positief over game-elementen. Het blijkt bij hartrevalidatie zinvol als deelnemers met gezond gedrag punten kunnen verdienen voor sparen voor cadeautjes. Dit in combinatie met andere gedragsveranderingstechnieken.

Download de whitepaper