Ons land scoort Europees gezien het hoogst als het gaat om de ervaren balans tussen werk en gezins- of sociale verplichtingen.

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden verzorgt onder meer een vijfjaarlijkse enquête onder werknemers, met tenminste 1000 respondenten per land. De lezers van de KoM-site en -nieuwsbrief lezen vaker over deze EWCS, de European Working Conditions Survey. Een uitvoering ervan in de nasleep van de COVID-pandemie behartigde weer het onderwerp evenwicht tussen werk en privé. Een van de punten voorgelegd aan de respondenten was of hun werktijden goed passen bij hun gezins- of sociale verplichtingen. Dit op een vierpuntsschaal, van ‘zeer goed’ tot ‘helemaal niet goed’.

In 2021 verklaarde 81% van de mensen in de EU27 dat hun werkdag goed of zeer goed past bij hun gezins- of sociale verplichtingen. Dit aandeel varieerde per land, van 70% in Griekenland tot 91% in Nederland. De gedetailleerde gegevens vindt u in de afbeelding.

Daarmee is niet alles gezegd. Als het gaat om het aandeel werknemers van wie de werktijden goed aansluiten bij hun gezinstaken scoort Denemarken het hoogst; de helft van de werknemers daar gaf dit aan. Voor zelfgenoegzaamheid is in Nederland geen reden.