Heel ongebruikelijk: de kamercommissie voor SZW sprak met een door het kabinet ingestelde commissie, en wel de OCTAS, u weet wel, de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel. Dit op donderdagmiddag 2 februari, uw redacteur maakte het mee op de online publieke tribune. Voorzitter Vermeij (foto) en vicevoorzitter Bruins en drie andere OCTAS-leden wisselden van gedachten met zes kamerleden vanuit de coalitie en de oppositie. Vermeij betoogde hoe bijzonder de OCTAS is: een brede opdracht, een brede samenstelling met ook arbeidsongeschikten zelf, een grote commissie met totaal tien leden, ruim de tijd tot 1 april 2024, open voor wie maar wil: postbusoctas@minszw.nl. * Ook legde ze nadruk op het verzoek niet één advies maar meerdere mogelijke scenario’s te schetsen. Daarna zou volgens haar ‘de polder’ het hare kunnen doen.

Criterium 35% arbeidsongeschiktheid blijft voorlopig

Kamerleden focusten op de politieke actualiteit. Van Kent van de SP gaf aan kritisch te zijn op de instelling van de commissie, die remt immers uitvoering van maatregelen waarvoor al een kamermeerderheid is, zoals afschaffing van de ‘drempel’ van 35% arbeidsongeschiktheid; dat criterium leidt tot relatief veel werkloosheid. (Onbesproken bleef dat minister van Gennip de 35-min kwestie bewust bij de OCTAS heeft neergelegd).

Daarnaast somden kamerleden volop andere punten op. ‘Door de oogharen bezien’ valt in deze zitting op hoezeer het kamerlid Omtzigt (ex CDA) gezag geniet. Een ‘metapunt’ van hem: Nederland kent niet zoals andere landen een stelsel met beroepsrisico; dat wil hij zo houden, gezien ervaringen elders; wanneer het Nederlands stelsel voor arbeidsongeschiktheid verder versobert, versterkt dat de roep om een ‘Extra Garantieregeling Beroepsrisico’. Omtzigt wil dat in géén product van de OCTAS zien.

KoMmentaar

De KoM-nieuwsbrief van 6 februari bevat een uitgebreider reportage. Over de vele punten van de Kamerleden, en het vele dat de OCTAS-voorzitter wil behartigen. Alsmede een KoMmentaar: uw redacteur ziet het risico dat het enkele jaren extra duurt vóór er duidelijkheid is over de toekomst van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

Correctie: in een eerdere versie van dit nieuwsbericht stond een onjuist e-mailadres.