Ondanks de campagne van het ministerie van SZW wil het maar niet vlotten met de RI&E in het mkb. Zeven op de tien werkgevers in het mkb zijn nog onvoldoende op de hoogte van de verplichting een RI&E te hebben. Dat cijfer blijkt al jaren stabiel, in de verwoording van een onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW.

De publicatie van 31 december 2022 kreeg weinig aandacht. Was de publicatiedatum misschien daarom gekozen?

Inmiddels zijn er zes metingen geweest – door internetbevraging van panels – over herkenning van en herinnering aan de mediacampagne van SZW, de laatste keer op basis van ruim 400 respondenten. Deze campagne blijkt helaas ook matig te scoren in vergelijking met overige campagnes van de Rijksoverheid. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is om de inzet van communicatiemiddelen minder te spreiden over het jaar. “Hierdoor wordt de mediadruk .. groter en is de kans groter dat de campagne opgemerkt wordt. Vergeleken met eerdere Rijksoverheidscampagnes geven veel mensen aan dat ze de uitingen in deze campagne niet te vaak gezien hebben. Dit biedt ruimte voor een hogere contactfrequentie van de media-inzet.”

Als KoM-kanttekening is op te merken dat de aanbeveling van de onderzoekers vooral ‘meer van hetzelfde’ betreft: media-inzet voor een onderwerp dat voor een derde van de doelgroep geen nut / noodzaak / belang heeft.

Het onderzoek

Enkele van de uitkomsten overgenomen uit het rapport: