SER: meer inzet inspectie

Toenmalig minister Koolmees vroeg in juni 2021 advies aan de SER. Cijfers over gezondheidsproblemen die zijn toe te schrijven aan werk “zijn al jaren…

ICT-groep Data en AI voor bedrijfsartsen

Automatische verwerking van persoonsgegevens? Automatische interpretatie van die data? Het is niet meer weg te denken uit het werk van…

Kwaliteit prestaties private ZW- en WGA-uitvoering?

Verzekeraars boeren beter Maar wat zijn hun prestaties qua kwaliteit ? Regelingen rond verzuim en arbeidsongeschiktheid worden in Nederland deels…

KoMgres 6 juni

Het KoMt er weer: het KoMgres Dit jaar op dinsdag 6 juni op de High Tech Campus in Eindhoven van 16.00 tot 20.00 uur LEES MEER

Samen dijkdoorbraak voorkomen

UWV trok de aandacht vanwege oplopende achterstanden. Het UWV-Jaarverslag 2022 bevat meer dan dat. Actuaris Max Kaspers noemt op LinkedIn als meest…

De maatschappelijke impact van ziek-zijn

‘Vaak speelt er meer dan alleen de medische oorzaak’ Kristel Weerdesteijn staat als verzekeringsarts bij UWV met de voeten in de klei én is…

Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…

Meedoen testen BAR-instrument

Wilt u het BAR-instrument als één van de eersten testen in de praktijk? Het BAR-project heeft als doel het verbeteren van de afstemming en…

BREAKING: Van Gennip over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Minister van Gennip kwam vandaag met plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat betreft ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het volgende…

‘Vertrouwen in plaats van wantrouwen’

‘Dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen’ KoM en Oval schrijven aan Tweede Kamer KoM en OVAL zijn voorstander van…