Prinsjesdagstukken: burn-outklachten keren

“Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten.” Dat is in de…

Verbeterplan na arbeidsongeval

De Arbeidsinspectie zal in najaar 2022 veel meer werkgevers gaan vragen zelf onderzoek te doen en een verbeterplan op te stellen als er een…

Hogere WIA-instroom in 2021

De WIA kende in 2021 een opmerkelijk hogere instroom: 5.700 nieuwe uitkeringen meer (5%) dan het jaar daarvoor. Gecorrigeerd voor de invloed van…

Meer preventie met minder arbeidsuren

“Alle zorgverleners zouden meer vanuit een preventieve mindset met de zorg voor cliënten bezig moeten zijn.” Die uitspraak is ieder uit het hart…

WIA-keuring zonder verzekeringsarts?

2 september 2022, in aanvulling op het eerdere Vandaag is een extra KoM-nieuwsbrief verschenen met uitgebreide informatie en - voorzover beschikbaar…

KoM-nieuwsbrief 22 aug 22 | WIA-keuring zonder verzekeringsarts?

‘Geen verzekeringsarts meer bij keuring 60-plussers’ Claimbeoordeling van WIA-aanvragers van 60 jaar en ouder vindt straks in beginsel plaats…

Wat moeten SZW-ministers? Verschillende meningen

Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen…

Arbodeskundigen gezocht voor ’t MBO  

Veilig en gezond werken begint al in de schoolbanken. Dat adagium is nog lang geen realiteit. Maar er is vooruitgang. Per september 2022 werken 16…

Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid, conferentie 27 september

Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid: arbeidsorganisaties en professionals kunnen het goed gebruiken om gezondheid en gezond gedrag op de…

Rouwverlof breed bepleit

Nu nogal eens beroep op verzuim Onderzoek van Panteia laat zien wat al vaak vermoed werd: de verzuimcijfers bevatten waarschijnlijk situaties van…