De OCTAS presenteert zich

Heel ongebruikelijk: de kamercommissie voor SZW sprak met een door het kabinet ingestelde commissie, en wel de OCTAS, u weet wel, de Onafhankelijke…

Publieke financiering opleiding bedrijfsarts is urgent

Publieke financiering van de opleiding tot bedrijfsarts: het is de enige manier om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst overeind te houden. Er…

Migrant na arbeidsongeval extreem kwetsbaar

Als een arbeidsmigrant arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk, dan wordt zijn positie direct penibel. Het digitale AM-web voor…

Veel mensonwaardig werk, in strijd met de Arbowet

We zitten volop in transities, naar meer ‘digitaal’ en ‘groen’; werkenden moeten het meer hebben van ‘skills’ dan hun formele opleiding. Brengt dit…

Kerst en arbeidsomstandigheden

Kwaliteit op Maat wenst u fijne feestdagen en een gezond 2023! Paul J. Nicholson is een Britse wetenschapper in de bedrijfsgeneeskunde. Hij verzorgt…

Medezeggenschap heeft impact

Medezeggenschap is in Nederland een bouwsteen in de juridische vormgeving van de arbeidsmarkt en -verhoudingen. Een medezeggenschapsorgaan heeft…

Steun voor diversiteit en inclusie is te vergroten

Diversiteit en inclusie in de organisatie: het heet op weerstand te stuiten van de mensen op de werkvloer. Recent onderzoek weerspreekt dat…

Een goede arbodienst kiezen

Het digitale blad PW wijdt een artikel aan het kiezen van een goede arbodienst. Het verhaal in dat blad voor personeelswerk is anders dan we wel eens…

Verschil inzicht bedrijfs- en verzekeringsartsen?

Bedrijfs- en verzekeringsartsen, allebei sociaal geneeskundigen, zijn begeleiders, dan wel beoordelaars c.q. poortwachters. Het stelsel zet ze in…

Prinsjesdagstukken: burn-outklachten keren

“Het kabinet vindt dat een vaste baan de norm moet zijn en werkt daarom aan een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten.” Dat is in de…