Subsidie innovatie 2e spoor van start

Ervaringen tweede spoor gebundeld, subsidietraject start november Tweede spoor re-integratie, het is van oudsher een lastige kwestie, allereerst voor…

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

Er is een breuklijntje in de eensgezindheid in de polder Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie…

10 miljoen voor verbetering re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter: die stimuleerde een procesgang waardoor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland beduidend zijn…

Seksuele intimidatie hardnekkig

Een vrouw weigerde seks te hebben met haar leidinggevende. Daarop werd als vergelding haar baan opgeheven. Zij stapte naar de rechter, die moest…

Weinig gebruik van vroegpensioen

Per januari dit jaar werkt de door de FNV fel bevochten optie van vroegpensioen, van belang voor ‘zware beroepen’. Bij cao is er de mogelijkheid van…

TBV online – Bureaucratie bij opleiding bedrijfsartsen

Een verzoek waar we graag aan voldoen: de uitgever van het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde vraagt of we aandacht willen geven…

KoM-nieuwsbrief 6 sept 2021 | Debat vaccinatiestatus

Gratis webinar 8 september 2021 6 september 2021  In deze nieuwsbrief Webinar 8 september Kabinetsformatie: VVD en D66 vaag over…

Eén begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie Volgende fase: instrument testen en verder ontwikkelen Bij…

Tekort verzekeringsartsen: schrijnende gevolgen

Een werknemer vroeg eind 2019, na bijna twee jaar ziekte, een WIA-uitkering aan. Hij ontving daarop een brief: hij zou worden opgeroepen voor een…

KoM-nieuwsbrief 23 augustus 2021 | Tekort verzekeringsartsen schrijnt

Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk WEBINAR Kwaliteit op Maat 8 september 2021, 14-15.30 uur DUURZAAM…