Privacy is een hoog goed. De Europese Unie onderscheidt zich wereldwijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Nederlandse interpretatie ervan door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is echter niet onomstreden. Zo was en is er in de arbosector reden tot zorg over belemmeringen voor goede gespreksvoering tussen werkgever en werknemer bij complex ziekteverzuim. Werkgevers hekelden de strakke opstelling van AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Alle kritiek kreeg nu een vervolg.

“De mensen in Nederland hebben meer aan mij dan aan de Nederlandse grondwet als het om digitalisering gaat.”

Dat zei Wolfsen in een vraaggesprek tijdens een privacy-event van de Universiteit Utrecht. Netkwesties, digitaal magazine over maatschappij en internet, haalt deze uitspraak aan in haar nieuwsbrief van 5 mei. Het veegt de vloer aan met dit “grote, verstarde eigen gelijk” van Wolfsen, die niet nader werd bevraagd. Netkwesties schrijft naar aanleiding van Wolfsen uitspraak: “Dit tekent de houding van de AP-voorzitter. Hij staat boven de wet. En weet de interviewer veel dat de AVG met de interpretatie door Wolfsen en zijn Europese collega’s vele malen is opgerekt zonder enige democratisch controle? Dat aanpak van vele vormen van misdaad, van kinderporno tot mensenhandel, van mishandeling van conducteurs tot cocaïnesmokkel, stuiten op remmende interpretaties van de AVG?”

Lees het nieuwsbericht van Netkwesties genoemd in haar nieuwsbrief van 5 mei

foto Netkwesties