“De situatie op je werk is (een lange tijd) hectisch”, “Er is onduidelijkheid over wat er van je wordt verwacht”. De ledenbrief van vakbond FNV schenkt aandacht aan burn-out: oorzaken (de bond noemt ook die buiten het werk!), symptomen en oplossingen.

Wat te doen bij een burn-out?

Onder dit kopje wijst de bond op de bedrijfsarts: “Vermoed je dat je te maken hebt met een burn-out? Neem contact op met je bedrijfsarts. .. Een ‘open spreekuur’ kan .. preventief worden aangevraagd en is volledig anoniem en gratis. De werkgever ontvangt hier geen terugkoppeling van. De bedrijfsarts bekijkt wat er nodig is om de situatie op het werk te verbeteren, zodat de klachten niet verergeren.” De FNV biedt ook de optie een Checklist symptomen te downloaden.

Herstel en terugkeer

Met een link naar de site van de FNV-jongerenbeweging wijst de bond op de grote verschillen in het herstel. In ieder geval zijn er drie stappen.

  • Accepteren: dat kan lastig zijn, praten kan helpen, ook “met mensen in je omgeving”
  • Complete rust: “Rust betekent ook echt rust. Je mag je dus op geen enkele manier met werk bezighouden. .. Loslaten en rust nemen!”
  • Terugkijken en veranderen: “Zodra je een beetje begint aan te sterken, kun je gaan uitzoeken waar het misging, .. Waar kun je grenzen stellen en hoe bescherm je jezelf. Hier kun je ook de hulp van de bedrijfs- of huisarts of een coach bij vragen.”

Onder het kopje “Terug aan het werk” staat: “Meestal is de regel dat je het stappenplan van de bedrijfsarts moet proberen, maar het mag aangeven als het niet gaat. Je kunt dan weer een stapje terug doen en rustiger opbouwen.”

Vergoeding

De bond wijst erop dat de behandeling van een burn-out door een psycholoog niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar (de basisverzekering). De FNV reikt suggesties aan voor alternatieve financiering, zoals de werkgever, en biedt hulp om die aan te spreken.

KoMmentaar

Informatie als deze is merendeels gewoon op internet te vinden. De bond biedt ten opzichte daarvan meerwaarde: informatie over vergoeding, uitgaan van vertrouwen in de bedrijfsarts. Een minder punt is mogelijk enige spanning met de NVAB-richtlijn. Hoe dan ook: het is goed als professionals die het aangaat, kennis nemen van deze informatie van de bond.

 

Het bericht van FNV

Illustraties FNV en FNV-jongeren