Kwaliteit op Maat stelt pilot voor

Duizenden WIA-aanvragers wachten langdurig op hun claimbeoordeling. Al krijgen ze een voorschot, de onzekerheid over hun toekomst en inkomen is belastend voor deze vaak kwetsbare mensen. Kwaliteit op Maat heeft op deze site en in haar nieuwsbrief meermalen kritiek laten horen. Het is te hekelen dat de betrokken beroepsgroepen niet over hun schaduw heen willen springen, zelfs niet voor maar een tijdelijke noodmaatregel.

‘Bij schaarste moet je slimmer met het proces omgaan’: triage

Kwaliteit op Maat (KoM) heeft een advies gestuurd aan de betrokken bestuurders van UWV en SZW. Een advies “.. dat het uitproberen waard is. Het komt er samengevat op neer dat je een filter toepast op de instroom en zo de beschikbare capaciteit gebruikt voor die gevallen waar een meerwaarde is van een uitgebreide beoordeling door de specialisten van het UWV. Wij noemen dat een Triage rond de aanvraag.”

Twee uur van arts en arbeidsdeskundige

Volgens de brief aan de bestuurders kunnen een arts en een arbeidsdeskundige deze triage doen, met een tijdsinvestering van gemiddeld één uur per professional. De uitkomst kan zijn:

  1. voldoende en optimaal gere-integreerd –> UWV kan deze dossiers conform de 60+ toets behandelen;
  2. dossier onvoldoende duidelijk -> terug, aanvullen door bedrijfsarts/arbodienst; deze dossiers zullen vaak door UWV beoordeeld moeten worden;

3: twijfelgevallen -> behandelen door UWV.

De opstellers van de brief verwachten dat veel WIA-aanvragen in de eerste groep zullen vallen. “Om dit te toetsen adviseren we een pilot te doen. Als deze groep minimaal 25% bedraagt dan kan het UWV met de huidige capaciteit en werkwijze de instroom aan. .. Vanuit KOM willen wij actief aan een dergelijke pilot meewerken.”

Er is nog geen reactie van UWV of SZW gekomen.

De KoM-brief aan de bestuurders is hier te downloaden: 240409 Brief Kwaliteit op Maat inzake Werklast UWV 2024 a UWV en SZW voor KoMsite

Illustratie Copilot Designer