Geld voor stelsel arbeidsongeschiktheid

“Voorstellen van de verantwoordelijke bewindslieden met financiële consequenties in reactie op het advies van de onafhankelijke commissie toekomst…

‘Oordeel bedrijfsarts vaker leidend’  

‘Oordeel bedrijfsarts vaker leidend’   Althans, bij "evident duidelijke gevallen" Opmerkelijk bericht: Bij WIA-beoordelingen niet altijd meer een…

Samen dijkdoorbraak voorkomen

UWV trok de aandacht vanwege oplopende achterstanden. Het UWV-Jaarverslag 2022 bevat meer dan dat. Actuaris Max Kaspers noemt op LinkedIn als meest…

‘In plaats van AOW in de WIA’?

Het Nederlands stelsel blijkt robuust De reacties op het verhogen van de AOW-leeftijd waren bezorgd: oudere werknemers zouden moeilijk langer kunnen…

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd - en nauwelijks verder verklaard “Van de mensen met langdurige klachten door covid wordt 62% volledig…

WIA werkt, ook op partners

Tegengaan van arbeidsongeschiktheid, het is een zaak van volharding en lange adem, dat weet ieder in de arbosector. Resultaten zijn niet altijd…

WIA-herbeoordelingen: omslag, taakdelegatie

UWV moet per 2022 een omslag maken naar een nieuwe werkwijze wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid: het werken in sociaal-medische centra. Voor…