‘In plaats van AOW in de WIA’?

Het Nederlands stelsel blijkt robuust De reacties op het verhogen van de AOW-leeftijd waren bezorgd: oudere werknemers zouden moeilijk langer kunnen…

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd - en nauwelijks verder verklaard “Van de mensen met langdurige klachten door covid wordt 62% volledig…

WIA werkt, ook op partners

Tegengaan van arbeidsongeschiktheid, het is een zaak van volharding en lange adem, dat weet ieder in de arbosector. Resultaten zijn niet altijd…

WIA-herbeoordelingen: omslag, taakdelegatie

UWV moet per 2022 een omslag maken naar een nieuwe werkwijze wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid: het werken in sociaal-medische centra. Voor…