“Voorstellen van de verantwoordelijke bewindslieden met financiële consequenties in reactie op het advies van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) en met betrekking tot de verdere afhandeling van de toeslagenaffaire zullen door het kabinet welwillend worden bezien.”

Die verrassing staat in het eindverslag over de kabinetsformatie. Het Hoofdlijnenakkoord van de vier partijen bevatte geen woord over het stelsel van arbeidsongeschiktheid. Er groeide als verwachting: het vervolg op het advies van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel wordt door het kabinet-Schoof op de lange baan geschoven. Maar nu blijkt dat gedacht minister Eddy van Hijum (foto) ruimte krijgt.

“Welwillend bezien” betekent waarschijnlijk óók dat hij zelf welwillendheid zal moeten tonen. Dat maakt het meer waarschijnlijk dat hij, zoals zijn ambtsvoorganger, zal opteren voor verbeteringen aanbrengen binnen het bestaande stelsel, ofwel de eerste van de drie Octas-varianten.

Het eindverslag

Eddy van Hijum op de site van de Tweede Kamer

Zie ook: themapagina Octas

Zie ook: themabijeenkomst Octas van Kwaliteit op Maat