Arbo-inf@ct verschenen

De komende weken is er een reële kans dat (onbeschermde) mensen mazelen krijgen. RIVM en NCvB brengen een Arbo-inf@ct uit, de uit de coronaperiode bekende publicatie over de nodige alertie en actie. De volgende werknemers zijn risicolopers:

  • gezondheidszorgwerkers en (para)medische studenten die in contact kunnen komen met mazelenpatiënten;
  • werknemers die reizen naar of verblijven in endemische gebieden;
  • werknemers van scholen en kinderdagverblijven, met name in gebieden met een lage vaccinatiegraad.

Werknemers die besmettelijk zijn voor mazelen zijn risicovormers. Zij zijn vanaf vier dagen vóór tot en met vier volle dagen na het ontstaan van huiduitslag besmettelijk.

Het lijkt van belang dat ieder in de arbosector hiervan kennis neemt, bedrijfsartsen voorop.

Lees de Arbo-inf@ct van juli 2024 van het RIVM en NCvB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)

Site RIVM met o.a. actuele cijfers en info vaccinatiegraad

Illustratie Wikipedia