Algemene LedenVergadering, en thema “OCTAS, en nu?”

Woensdag 19 juni 2024, presentieel en online

Op deze pagina verschijnen te zijner tijd het formele verslag en een impressie.

Hier vindt u alvast, om te downloaden, PDF’s van de presentaties.

Presentatie van het bestuur: 240619 1 Bestuur KoM ALV presentatie

Presentatie van Pierre Koning, 1e deel: 240619 2 P Koning presentatie deel 1

Presentatie van Pierre Koning, 2e deel: 240619 3 P Koning presentatie deel 2

 

///////////  DE INFORMATIE VERSCHENEN VOORAFGAAND AAN 19 JUNI:  ///////////

Algemene LedenVergadering,

en thema “OCTAS, en nu?”

Woensdag 19 juni 2024

presentieel en online

  • 15.00 uur, Algemene LedenVergadering waarin begroting(sverantwoording) en KoM-beleid, actualiteit in de markt
  • 16.00 uur, presentatie en discussie, met Pierre Koning, hoogleraar “Economie van de sociale verzekeringen en de arbeidsmarkt” en lid van de OCTAS, de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel
  • 17.00 uur, informeel voortgezette discussie, borrel en contacten.

Locatie: Vineyard

Atoomweg 63, 3542 CC  Utrecht

Parkeren kan voor de deur op een ruime parkeerplaats; Vineyard is met OV bereikbaar via bus 38 en 73 vanaf station Maarssen en station Utrecht Centraal.

Aanmelden: info@kwaliteitopmaat.com

Geef aan of u kiest voor online of in persoon deelnemen.

PE-punten: er wordt 1 punt toegekend aan bedrijfsartsen resp. aan arbeidsdeskundigen ; overige deelnemers kunnen desgewenst een certificaat van deelname verkrijgen.

 

Over Pierre Koning

Pierre Koning (1971) is hoogleraar “Economie van de sociale verzekeringen en de arbeidsmarkt” aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde in het vorige decennium onder andere over de werking van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), in het bijzonder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze bleek, meer dan de vroegere WAO, werkhervatting van arbeidsongeschikten in de hand te werken. Z’n meer recente onderzoek wijst er onder andere op dat de complexiteit van regelgeving arbeidsongeschikten weerhoudt van (meer) werkhervatting.

Zijn verhaal op 19 juni betreft mede dat recente onderzoek, naast enkele hoofdpunten van de rapporten van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel (OCTAS), waarvan hij lid is.

OCTAS-leden baseren hun opvattingen mede op bijna 150 gesprekken, waaronder ook met ‘ervaringsdeskundigen’. Daarnaast was er een ervaringsdeskundige zelf OCTAS-lid. Koning wordt gevraagd in zijn presentatie in te gaan op suggesties voor verbetering die voortkomen uit de gesprekken en relevant zijn voor arbodienstverleners.

 

Enkele onderdelen van Konings recente onderzoek

  • ‘Deelherstel’ wérkt, ruimte voor verbetering bij casemanagers Analyse op bijna 12.000 dossiers van een re-integratiebedrijf, over werknemers die langer dan zes weken ziek gemeld zijn, toonde dat werkopbouw gestart in het eerste half jaar een winst van 18 weken werk betekent gedurende de totale twee ziektejaren. Ook bleken onverklaarbare verschillen tussen casemanagers qua realiseren van opbouw bij hun cliënten (variërend van 34 tot 86%).

https://research.vu.nl/en/publications/graded-return-to-work-as-a-stepping-stone-to-full-work-resumption-3

  • Hiaatverzekering geen rem op werkhervatting Een hogere ao-uitkering, zoals door een WGA-hiaatverzekering, heeft de naam een rem te zijn op meer werkhervatting. Analyse op gegevens van ruim 2000 bedrijven en 100.000 werknemers met een 43e week ziekmelding bevestigt dit niet. Citaat: “De prikkel om te werken neemt weliswaar af, maar er geldt een navenant tegengesteld effect dat uitgaat van het toegenomen financiële belang voor de verzekeraar.”

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jori.12464

  • Niet alleen gezondheid leidt tot instroom in arbeidsongeschiktheid Konings promovendus Prudon combineerde databestanden zoals van UWV, gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Als langdurig zieke werknemers een maand langer moeten wachten op een GGZ-behandeling, daalt de kans dat ze nog werken met twee procentpunt en stijgt de kans op een uitkering met één procentpunt; bij mensen met een migratieachtergrond of een lager opleidingsniveau is dit bijna het dubbele. Tijdelijke werknemers hebben in vergelijking met vaste een ongeveer 50% grotere kans op een aanvraag voor een uitkering arbeidsongeschiktheid. Maar: in sectoren met arbeidsschaarste, is de kans op een AO-aanvraag vrijwel gelijk voor beide contracttypen. Tenslotte: de analyses geven aan dat het arbeidsongeschiktheidssysteem een barrière is om weer aan het werk te gaan voor ongeveer de helft van de WGA-ontvangers op het moment dat hun gezondheid verbetert.

https://research.vu.nl/en/publications/from-the-onset-of-illness-to-potential-recovery-empirical-economi