EVENT KWALITEIT OP MAAT

DINSDAG 14 NOVEMBER 2023

Kwaliteit op Maat organiseert weer een event: dinsdagmiddag 14 november a.s, in Dronten, deels online te volgen

  • 14 uur: rondleiding Mechanisch Erfgoed Centrum
  • 15 uur: Algemene LedenVergadering
  • 16 uur: thema Preventiezorg met bedrijfsarts Fred Boots van (onder andere) Volandis
  • 17 uur: netwerken en borrel

 

De locatie

Het Mechanisch Erfgoed Centrum (MEC) in Dronten is een organisatie van vrijwilligers. Ze zijn gefascineerd door historische verbrandingsmotoren, stoommachines en locomotieven uit de ‘ijzeren eeuw’. Maar ook bevat hun collectie naaimachines, speelgoed, oude gereedschappen en landbouwwerktuigen. Met speciale focus op de geschiedenis van de Zuiderzeepolders. Aan de kade ligt ijsbreker De Walvis naast een mahoniehouten mijnenveger.

Mensen voor wie een betaalde baan niet vanzelfsprekend is, vinden bij het MEC een passend leer-/werktraject.

Het dak van het gebouw, vroeger een busremise, is bedekt met sedum. De CO2-uitstoot compenseren de vrijwilligers met een Wadi naast het museum. Het hout daarvan wordt gebruikt in de stoommachines.

Dronterweg 29, 8251 PA Dronten, http://www.mecmuseum.nl/.

Het programma

14 – 15 uur: rondleiding. Een vrijwilliger neemt ons mee door het MEC, we zien de start van een diesel- of stoommachine. Uiteraard gaan we het gesprek aan: wat doet de organisatie aan gezond en veilig werken? Is er een RI&E? Hoe is die opgesteld? Hoe worden mensen begeleid die een leer-/werktraject doen?

15 – 16 uur: Algemene LedenVergadering  Ook online te volgen. Agendapunten onder meer bestuurssamenstelling, administratieve ondersteuning, actualiteit in de markt, plannen komende tijd.

16 – 17 uur: Preventiezorg, presentatie Fred Boots en discussie Ook online te volgen.

Verdere actie nodig op een kwestie in de gezondheid van een werknemer? Bedrijfsartsen signaleren het regelmatig op hun spreekuur of bij een PAGO of PMO. Maar zo’n vervolg is niet vanzelfsprekend, weten de beroepsbeoefenaren. Volandis, de samenwerking van werkgevers en werknemers in de bouwsector, pakt dit aan.

Volandis maakt Werkwijzers preventiezorg. De door Volandis gecontracteerde bedrijfsartsen worden daarmee ondersteund. Als eerste is verschenen de “Werkwijzer Preventiezorg – Werkdruk en stress”. Bedrijfsarts Fred Boots geeft een toelichting op en beantwoordt vragen over de werkwijzer. Daarna volgt discussie.

17 – 18 uur: napraten en netwerken, met borrel en hapjes

 

Meld u aan op redactie@kwaliteitopmaat.com

Geef aan voor welke optie u kiest:

A: presentieel, het hele programma met rondleiding

B: presentieel, het programma vanaf 15 uur

C: online, de ledenvergadering en het thema preventiezorg

 

PE-punten

Anders dan eerder gesteld in mailings, is het NIET mogelijk om voor onderdelen afzonderlijk punten te verkrijgen. We hebben inmiddels PE-punten aangevraagd voor het hele programma, inclusief ledenvergadering. PE-punten – als we die mogen geven – zij alleen te krijgen bij  een keuze voor optie  A. We bekijken nog of de rondleiding online te volgen is. Zodra we meer weten, leest u dat hier.

 

De presentatie van Fred Boots

Te druk, in de stress… Hoe kan ik gezond doorwerken?

Krijg je die vraag regelmatig? Of zie je de werknemer pas na een aantal weken ziekteverzuim?

Volandis, het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw & Infra, stuurt een aantal arbodiensten aan die uitvoering geven aan het cao-pakket preventiezorg voor werknemers onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Sectoren met uitdagingen, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt, PFAS en stikstof, stagnaties in de bouwproductie, arbeidsmigranten, ongevallen, faalkosten.

Onze drive: ‘iedere werkende in de bouw, gezond naar zijn of haar pensioen’! Hoe doen we dat? De ongeveer 130.000 werknemers kunnen deelnemen aan PAGO’s, spreekuren bedrijfsarts, vervolgconsulten en werkplekbezoek, leefstijlbegeleiding. Werkgevers krijgen informatie en kunnen instrumenten gebruiken. Volandis zet in op bronaanpak, de arbeidshygiënische strategie, voorkomen is immers beter dan genezen. Medio 2023 Heeft Volandis de werkwijzer preventiezorg ‘werkdruk en stress’ uitgebracht. Ik laat je kennismaken met vroege signalering, diagnostiek, begeleiding van de werknemer, de door Volandis betaalde zorgpaden en bronaanpak in de bedrijven.

 

Over Fred Boots

Hij werkt zelfstandig, bij Boots Solide Werken.

Andere opdrachtgevers naast de drie dagen in de week voor Volandis: HumanCapitalCare (ongeveer een dag per week, voor Ecco Leather BV en ADM Europoort BV), SportMedisch Adviescentrum Gorinchem (2-3 avonden in de maand, sportkeuringen en advies), Lexces (af en toe een dagdeel, deskundigenpanels TSB-regeling beroepsastma).

 

Meer over de Werkwijzer Preventiezorg

In essentie samengevat

Na de eerste onderkenning door de bedrijfsarts verloopt de diagnostiek zo nodig met een vervolgstap.

De preventiezorg start vanuit de diagnose of werkhypothese, met ruim aandacht voor bronaanpak.

Volandis ontwikkelt zorgpaden voor de bedrijfsarts die passen bij de arbeidsrisico’s en de werknemers in de bouw. De nodige zorg en ondersteuning kan het bouwteam van de arbodienst vaak zelf bieden. Bij noodzaak van aanvullende hulp en zorg, kan de bedrijfsarts – via hyperlinks in de werkwijzer – een beroep doen op voorzieningen die Volandis gecontracteerd heeft. “De wachttijden zijn minimaal”, zegt Boots.

Kennisgebruik en -ontwikkeling

Volandis maakt gebruik van wetenschappelijke kennis . De werkwijzer steunt mede op feedback, zoals van hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma. Omgekeerd geeft het werk van Volandis bijdragen aan kennisontwikkeling. Gegevens uit de PAGO’s van 2021 tonen hoe waardering en erkenning door de leidinggevende vermindering geeft van ervaren werkdruk en stress. Ook blijkt de rol van de leidinggevende in het oplossen van conflicten belangrijk. Zie de illustratie op de KoM-site. Nuttige informatie voor alle beroepsbeoefenaren!

 

Meer informatie over de “Werkwijzer Preventiezorg – Werkdruk en stress”

U vindt hier ook de inhoudsopgave van de werkwijzer, en genoemde illustratie. Ook is er de link om de Werkwijzer te downloaden.