Verdere actie nodig op een kwestie in de gezondheid van van een werknemer? Bedrijfsartsen signaleren het regelmatig op hun spreekuur of bij een PAGO of PMO. Maar zo’n vervolg is niet vanzelfsprekend, weten de beroepsbeoefenaren. Volandis, de samenwerking van werkgevers en werknemers in de bouwsector, pakt dit aan.

Volandis maakt Werkwijzers preventiezorg. De door Volandis gecontracteerde bedrijfsartsen worden daarmee ondersteund. Als eerste is verschenen de “Werkwijzer Preventiezorg – Werkdruk en stress”.

In essentie samengevat

  • Na de eerste onderkenning door de bedrijfsarts verloopt de diagnostiek zo nodig met een vervolgstap.
  • De preventiezorg start vanuit de diagnose of werkhypothese, met ruim aandacht voor bronaanpak.
  • Volandis ontwikkelt zorgpaden voor de bedrijfsarts die passen bij de arbeidsrisico’s en de werknemers in de bouw. De nodige zorg en ondersteuning kan het bouwteam van de arbodienst vaak zelf bieden. Bij noodzaak van aanvullende hulp en zorg, kan de bedrijfsarts – via hyperlinks in de werkwijzer – een beroep doen op voorzieningen die Volandis gecontracteerd heeft. “De wachttijden zijn minimaal”, mailt Volandis-bedrijfsarts Fred Boots.

Kennisgebruik en -ontwikkeling

Volandis maakt gebruik van wetenschappelijke kennis . De werkwijzer steunt mede op feedback, zoals van hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma. Omgekeerd geeft het werk van Volandis bijdragen aan kennisontwikkeling. Gegevens uit de PAGO’s van 2021 tonen hoe waardering en erkenning door de leidinggevende vermindering geeft van ervaren werkdruk en stress. Ook blijkt de rol van de leidinggevende in het oplossen van conflicten belangrijk. Zie de illustratie. Nuttige informatie voor alle beroepsbeoefenaren!

 

De Werkwijzer is te downloaden

 

Voor het overzicht vindt u hieronder de inhoudsopgave en het colofon van de werkwijzer.