Meer juridische procedures; is dat komkommernieuws?

De gespannen arbeidsmarkt en hoge werkdruk leiden tot verstoorde verhoudingen op de werkvloer. Dat stelt juridisch dienstverlener ARAG. Hij wijst op meer kwesties over opzeggingen en concurrentiebeding bij mensen die van werkgever willen veranderen. Nieuwssite NU.nl maakte een rondgang langs advocaten en andere partijen.

Gemengd beeld

“Het aantal werkgerelateerde geschillen daalde al enige jaren. Maar de cijfers over de eerste zes maanden van 2023 laten een ander beeld zien. .. Zo neemt het aantal arbeidsconflicten over ziekteverzuim, re-integratie en arbeidsvoorwaarden zichtbaar toe”. Dat vertelt Ilona Renet, gespecialiseerd jurist bij Achmea, aan NU.nl. “Bij arbeidsconflicten is het juist heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.”

Bij juridisch dienstverlener DAS is het aantal zaken in arbeidsrecht het eerste half jaar gelijk gebleven.

Psychische problematiek

Renet liet zich ook interviewen door dagblad Trouw: “Als ik kijk naar de zaken die ik behandel, gaat een groot deel over zieke werknemers die psychische klachten hebben. Ook vanwege de werkdruk.” Ze noemt een zaak van een werknemer met ziekte vanwege te hoge werkdruk. Deze bouwt zijn werk langzaam op, te langzaam volgens de werkgever. Deze concludeert tot ongeschiktheid voor de functie en ontslag – en dus moet de werknemer tijdens z’n herstel een beroep doen op rechtsbijstand.

Cijfers

Achmea Rechtsbijstand geeft – op haar site – concrete cijfers.

 

 

 

 

KoMkanttekening:

Is deze berichtgeving misschien een beetje aan te merken als komkommernieuws? Hoe dan ook: het is in ieder geval goed om alert te zijn op (nu nog) sluimerende conflicten. Dat kan leiden tot ontslag nemen en werkdruk voor de achterblijvers.

Het artikel in Trouw

Het artikel van NU.nl

De cijfers van Achmea