Meer informatie over het coalitieakkoord

Op 16 mei verscheen het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. KoM-leden kregen dezelfde ochtend een extra nieuwsbrief, over impact ervan voor de arbosector. In aanvulling daarop het volgende.

Punten die de arbosector aangaan

Flexwerk Nog altijd werkt ruim een kwart van de werkenden in tijdelijke dienstverbanden, en een achtste als zzp’er. Blijkens het Hoofdlijnenakkoord is er geen ambitie voor verdere actie tegen flexwerk, althans niet meer dan Rutte-IV beoogde. In de Budgettaire bijlage bij het akkoord blijkt een korting op het werkloosheidsfonds ingeboekt, te bereiken door bijvoorbeeld verkorting van de maximale uitkeringsduur (van 24 naar 18 maanden). KoMkanttekening Dit laatste is opmerkelijk. Bij kabinet Rutte-I was de PVV gedoogpartner. Ze blokkeerde toen het zeer gewenste terugdringen van het vele flexwerk, uit bezorgdheid over de positie van vaste werknemers. Verkorting van uikeringsduur bij werkloosheid lijkt haaks daarop te staan.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekteverzuim Deze wordt per 1 juli 2026 beperkt tot werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Publieke gezondheid Na de pandemie was besloten tot versterking van het werk van GGD’en e.d. Dit wordt “oplopend structureel verlaagd met 300 miljoen euro”.

Subsidies, leefstijl in het bijzonder Punt 40 in de Budgettaire bijlage: “Op begrotingen staan een groot aantal subsidiebudgetten terwijl de effectiviteit en doelmatigheid van de middelen vaak niet of onvoldoende zijn bewezen. Voorbeelden zijn subsidies voor gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap. Daarom worden de budgetten voor subsidies op de begrotingen structureel verlaagd met 1 miljard euro.”

Reacties op het Hoofdlijnenakkoord

Ondernemersvereniging VNO-NCW Deze is positief gestemd. Het akkoord benadrukt “.. een stabiel economisch beleid, bijvoorbeeld door regeldruk tegen te gaan”. KoMkanttekening Dat laatste kan consequenties hebben voor ‘al die arboregeltjes’.

Vakbond FNV Voorzitter Turinga reageerde 16 mei vernietigend: “Er wordt helemaal niks ondernomen voor mensen met zwaar werk. Zij moeten doorwerken tot ze erbij neervallen.” De bond ziet geen enkele noodzaak voor de bezuinigingen op de werkloosheid en de overheid.

“Stakingen onvermijdelijk” De bond deed 17 mei een mailing uit naar alle leden. Ze vindt een structureel vroegpensioen nodig voor zware beroepen: een permanente regeling, gunstiger dan de huidige tijdelijke, waarbij cao-partijen bepalen wat zwaar werk is. Stakingen acht de bond daarvoor onvermijdelijk.

 

FNV over vroegpensioen en stakingen