De WIA kende in 2021 een opmerkelijk hogere instroom: 5.700 nieuwe uitkeringen meer (5%) dan het jaar daarvoor. Gecorrigeerd voor de invloed van voorschotten, steeg de WIA-instroom in 2021:

> vanuit de Ziektewet met ruim 13%

> bij werknemers onder de loondoorbetalingsverplichting met 4%.

UWV kon dat voor 2.800 gevallen verklaren uit logische factoren (meer werkgelegenheid, voorschotten, toekenningspercentage en herlevingen). Over de overige 2.900 nieuwe mensen meer in de WIA was meermalen nader onderzoek beloofd. De kamercommissie voor SZW schorstte in afwachting daarvan de behandeling van het wetsvoorstel ‘RIV-toets zonder verzekeringsarts’. De UWV directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum bracht 25 augustus een nadere analyse.

De tabel uit het rapport geeft een kwalitatief en kwantitatief overzicht, het laatste vaak vaak ‘best guess’.

De KoM-nieuwsbrief van maandag 5 september gaat hier nader op in. Opmerkelijk genoeg werkte de pandemie niet alleen maar ongunstig volgens de onderzoekers.

Meer weten? Wordt lid van Kwaliteit op Maat!

Het rapport Extra WIA-stijging 2021 – Corona en andere factoren die hierbij een rol spelen