“Alle zorgverleners zouden meer vanuit een preventieve mindset met de zorg voor cliënten bezig moeten zijn.” Die uitspraak is ieder uit het hart gegrepen. Er handen en voeten aan geven is een ander verhaal. Zo’n ander verhaal komt nu van Buurtzorg-directeur Jos de Blok. Hij was spraakmakend met zelfsturende teams in de wijk- en thuiszorg, en succesvol: zijn Buurtzorg Nederland heeft 13.500 medewerkers, en is met € 400 miljoen omzet de grootste aanbieder van wijkverpleging. Hij kreeg dit jaar op het World Economic Forum de Social Innovation Award. Hij toont met CBS-cijfers dat zijn zorgbedrijf al in 2014 per cliënt een derde minder dan gemiddeld uren nodig heeft. Inmiddels presteert Buurtzorg een vijfde voordeliger qua uren. En dat kan volgens hem in vijf jaar nog een kwart minder.

Hoe kan dat?

De Blok stelt dat de geleidelijke daling er aan te danken is dat zorgverleners steeds beter worden in het ondersteunen van de zelfredzaamheid. “En dat gaat gepaard met wat je preventieve interventies zou kunnen noemen.” Dit kan verder verbeteren door anders met de vragen om te gaan. “Bijvoorbeeld door vanaf het eerste moment te gaan kijken naar hoe de familie goed kan worden ondersteund en hoe mensen in de omgeving getraind en gecoacht kunnen worden in het zelf oplossen van hun eigen problemen.” Daarnaast werkt Buurtzorg aan wijkprojecten die meer in de richting van collectieve preventie gaan. “Denk aan wandelgroepen en gezonde voeding. Die thema’s worden samen met de buurt bedacht.”

Problemen zijn niet tien keer erger

Zijn sector is in 30 jaar qua omvang vertienvoudigd. De Blok: “30 jaar geleden was de zorgvraag ook enorm hoog, vooral omdat veel mensen op latere leeftijd, als gevolg van hun arbeidsverleden, veel fysieke klachten hadden. Overgewicht is tegenwoordig wel een groter probleem, maar toch: de problemen zijn de afgelopen 30 jaar niet tien keer erger geworden. Dat rechtvaardigt niet dat er nu tien keer zoveel mensen aan het werk zijn.” Hij vraagt aandacht voor de wijze waarop naar zorgverleners wordt gekeken en de opbouw van het financieringssysteem. “Wanneer we wijkverpleegkundigen zoveel mogelijk ruimte geven om preventief te werken, verwacht ik dat de gemiddelde inzet per jaar enorm zal afnemen.”

Grootspraak? Daar is De Blok meer dan eens van beticht, zijn bedrijfsvoering is niet onomstreden. Maar hij haalde vrijwel altijd z’n beoogde resultaten. Inspiratie voor bedrijfsartsen en andere arboprofessionals die het werk over de schoenen loopt?  Lees het interview op Zorg & Sociaal Web