2 september 2022, in aanvulling op het eerdere

Vandaag is een extra KoM-nieuwsbrief verschenen met uitgebreide informatie en – voorzover beschikbaar – commentaren van beroepsgroepen.

 

27 augustus 2022, aanvulling op het eerdere KoM-nieuwsbericht

60-plussers worden bij WIA-keuring in beginsel niet meer gezien door een verzekeringsarts. Dagblad Trouw wist later óók te melden dat minister van Gennip een commissie zou instellen over aanpak van het tekort aan verzekeringsartsen. Het werd gehoond op LinkedIn. Inmiddels heeft vrijdag 26 augustus de ministerraad ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer, waarin de bewindspersoon zo’n commissie “over een toekomstbestendig stelsel” aankondigt. Ook bracht het ministerie een omstandig nieuwsbericht uit: ‘Dit najaar maatregelen tegen wachtlijsten bij UWV’. Hieronder geven we een zeer beknopte weergave van de voornemens.

* Voor de ‘korte termijn’:

– UWV mag 60-plussers een WIA-beoordeling aanbieden zonder verzekeringsarts, in weerwil van de wettelijke verplichting.

– Geen herbeoordeling van mensen in IVA en Wajong die ondanks hun duurzame volledige arbeidsongeschiktheid betaald werken.

– UWV neemt maatregelen voor efficiënter werken.

– Waar mogelijk binnen de huidige wet hardheden wegnemen.

* Verder:

– Verdere maatregelen uitwerken “met andere wet- en regelgeving”.

– Fundamenteel naar het stelsel kijken.

– “.. dit najaar een commissie .. die breed naar het stelsel gaat kijken en advies zal geven over een aanpak die ervoor gaat zorgen dat we ook in de toekomst een vangnet hebben dat aansluit bij de huidige maatschappelijke wensen.”

Per saldo

De brief aan de Kamer bevat een duiding van kosten. Tot en met 2027 gaat het om 135 miljoen extra. Dat geeft volop ruimte om het eerdere KoM-commentaar te herhalen: kennelijk zijn deze maatregelen financieel doenlijk. Dan steekt het extra dat de bewindspersonen nu al twee jaar niet besluiten tot de gevraagde (mede)financiering van de opleiding van bedrijfsartsen. Een extra investering in WIA-preventie wordt ook nergens genoemd.

Het nieuwsbericht van het ministerie  

De brief aan de Tweede Kamer 

Kwaliteit op Maat brengt als downloadbare PDF een samenvatting van de brief uit, bedoeld voor inzicht in de voorgenomen maatregelen, in nagenoeg letterlijk de bewoordingen van de bewindspersoon. Download:

220826 vG Aanpak mismatch en hardheden samenvatting maatregelen

 

Het oorspronkelijke KoM-nieuws d.d. 22 augustus:

‘Geen verzekeringsarts meer bij keuring 60-plussers’

Claimbeoordeling van WIA-aanvragers van 60 jaar en ouder vindt straks in beginsel plaats door arbeidsdeskundigen. In weerwil van de wettelijk verplichte inzet van een verzekeringsarts. Dagblad Trouw meldt vrijdag de 19e dat minister van Gennip dit voornemens is, in ieder geval tijdelijk, vanwege het oplopende tekort aan verzekeringsartsen. “De 60-plusser zal eerder een te hoge dan een te lage uitkering krijgen door deze andere werkwijze.” In een commentaar vandaag duidt de redactie van de krant een structureel probleem: “Als artsen binnen de WIA niet vijf of zes, maar een of hooguit twee mensen per dag kunnen keuren, dan mag duidelijk zijn dat ze zijn opgescheept met een onwerkbaar systeem dat hoognodig op de schop moet.”

Het voornemen van Van Gennip roept veel op. Verrassing, blijft de verzekeringsarts wel betrokken bij de RIV-toets? Vragen, zoals over rechtsongelijkheid. Verwondering, hoe de minister dit denkt te doen zonder wetswijziging. Verbazing, dat dit -net als de nu gegeven voorschotten- kennelijk financieel doenlijk is. Verbijstering, dat er nu al twee jaar geen geld is voor (mede)financiering van de opleiding van bedrijfsartsen. Verontrusting of de komende maatregel van de bewindspersoon gepaard zal gaan met een extra investering in WIA-preventie.

Er is geen reactie te vinden op websites van sociale partners, UWV, SZW, Oval, NVAB en NVvG. Informanten voor Trouw waren kennelijk verzekeringsartsen. De site van de NOVAG, beroepsvereniging en vakbond van de verzekeringsartsen bij UWV, bevat evenmin actuele informatie. Wel laten de oudere nieuwsberichten zich lezen als de kroniek van een aangekondigde ondergang.

De KoM-site houdt u op de hoogte over dit onderwerp.

Het artikel in Trouw 19 augustus 2022

Het commentaar van Trouw 22 augustus

De Website van de NOVAG