Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen belangrijk, waar maken ze zich zorgen over? Daartoe dienen opiniepeilingen, de laatste verscheen 1 augustus.

Publieksmeting representatief

De cijfers zijn gebaseerd op een internetenquête in mei. De respondenten zijn verdeeld over drie categorieën:

(1) het Nederlandse publiek, ruim 1000 respondenten; door weging is “de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+)”, schrijven de onderzoekers;

(2) flexwerkers en zzp’ers/freelancers, ruim 600;

(3) mkb-werkgevers, ruim 400.

Het rapport stelt dat de laatste twee zijn gewogen naar sector en grootteklasse, maar laat zich niet uit over representativiteit.

We focussen hier op “publiek” en “mkb-werkgevers” (hierna werkgevers).

Vast personeel zorgpunt

Tegen de achtergrond van inflatie en ‘Oekraïne’ is het niet verwonderlijk dat thema’s als inkomen en koopkracht belangrijk zijn voor het publiek. Die vormen dan ook de top-2. In eerdere peilingen stond steeds ‘misbruik van uitkeringen en toeslagen tegengaan’ op de 1e plek, nu staat het bij het publiek nog wel in de top-3.

Het tegengaan van misbruik staat bij werkgevers ongewijzigd op de 1e plek. Armoede tegengaan en koopkracht beschermen staan bij hen – als eerder – net niet in de top-3.

Nieuw in de top-3 van werkgevers is de wens het aannemen van vast personeel makkelijker te maken. Daarin klinken door de aloude zorgen over twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Dit is een van de punten waar het publiek en de werkgevers zéér verschillend over denken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het bewaken van arbeidsomstandigheden; voor de werkgevers heeft dat minder prioriteit dan eerder.

De KoM-nieuwsbrief van maandag 22 augustus bevat een tabel bij deze paragraaf.

 

De Opiniepeiling Omgevingsanalyse SZW voorjaar 2022