Veilig en gezond werken begint al in de schoolbanken. Dat adagium is nog lang geen realiteit. Maar er is vooruitgang. Per september 2022 werken 16 mbo-scholen mee aan een pilot: structureel aandacht besteden aan veilig en gezond werken. De twee jaar nadien wordt uitbreiding gezocht naar minimaal 100 mbo-scholen. Dit stimuleringsprogramma “Fit, veilig en gezond werken” gaat met een vaste pool van arbodeskundigen werken. Bijvoorbeeld voor lessen van gastdocenten, of naar behoefte langduriger ondersteuning van een arbodeskundige die de theorie én praktijk goed kent.

Lees meer op Arboportaal 

Geïnteresseerde arbodeskundigen kunnen contact opnemen met de MBO Raad, zie het bericht op Arboportaal. 

Foto Arboportaal