Onderzoek naar werk, inkomen en gezondheid: arbeidsorganisaties en professionals kunnen het goed gebruiken om gezondheid en gezond gedrag op de werkplek te stimuleren. Dit in het bijzonder voor werkenden met een lage sociaaleconomische status.

ZonMW is de instantie die met ministeries en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) programma’s ontwerpt en financiert voor onderzoeks- en innovatieprojecten.

Op dinsdag 27 september vindt de ZonMw conferentie Werk, inkomen en gezondheid plaats in Utrecht: uw kans om aan de slag te gaan met kennis uit lopende of afgeronde onderzoeken, zoals  om het re-integratieproces van zieke werknemers te verbeteren.

Op het programma staan vele workshops, waaronder versterking van de rol van de werknemer resp. leidinggevende bij re-integratie, en kennisuitwisseling van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit Poortwachterproces.

Meer weten, aanmelden