De arbeidsdeskundigen timmeren aan de weg van hun eigen kennisprogramma. De sites van de beroepsvereniging (NVVA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) tonen de toename van de activiteiten, van het ontwikkelen en delen van kennis, het verbinden van onderzoek met de praktijk: alles voor de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen.

Tot nu toe ontbrak een richtlijn met een status als die van de beroepsverenigingen van artsen. Dat gaat veranderen. Er start een traject voor een richtlijn met aanbevelingen voor het handelen van arbeidsdeskundigen. Daarin gaat het ook over wanneer en hoe samen te werken met de bedrijfsarts en verzekeringsarts. De richtlijn wordt ontwikkeld met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen samen. Zo is in te spelen op de samenwerking in de dagelijkse praktijk.

Heb je als bedrijfsarts interesse om mee te werken aan de ontwikkeling van deze multidisciplinaire richtlijn? Je kunt je tot 7 maart opgeven bij de richtlijnontwikkelaar van het UMCG: Haitze de Vries

h.j.de.vries@umcg.nl of 06 19221216.

Lees meer:

Oproep NVAB: Bedrijfsartsen gezocht voor arbeidsdeskundige richtlijn Re-integratie

De bredere contekst, subsidiënt ZonMW, Project Professionalisering Poortwachtersproces

Informatie over de inzet van arbeidsdeskundigen ontbreekt vooralsnog.