• Werknemers ervaren vaak ongewenst gedrag in het werk. Ruim een op de vijf maakt gewag van zaken als intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Vrouwen significant meer dan mannen: ruim een op de vier.
  • Ongewenst gedrag in het werk is een hardnekkig probleem. De cijfers zijn de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd.
  • Intimidatie en pesten blijken in Nederland hoogst zorgwekkende factoren bij het verzuim.
  • Blijkens de laatste cijfers van de Arbeidsinspectie (2016) neemt minder dan een derde van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf maatregelen

Na #metoo werd onlangs maar weer eens duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Seksuele intimidatie op werkvloer is een hedendaags probleem. Net als pesten en discriminatie. Als arbosector kunnen en moeten we meer doen. KoM nodigt u uit voor een gezamenlijke verkenning: hoe kan een organisatie duurzaam de kans op misstanden verlagen?

Webinar woensdag 30 maart 2022, 16 – 17 uur

Samen bespreken we welke oplossingen geloofwaardig kunnen bijdragen.

Praat u mee? Lees meer