Natúúrlijk vinden werkgevers verzuim te hoog. Overal ter wereld. Een Europese enquête suggereert dat werkgevers in Nederland minder te klagen hebben.

Europese instelling Eurofound enquêteert vierjaarlijks werkgevers i.c. vestigingsmanagers in de EU-lidstaten. De data van deze Europese bedrijvenenquête (ECS) ​in 2019 zijn nu gedetailleerd beschikbaar. Nederland scoort op nogal wat punten positief. Op een punt is ons land een middenmoter. Maar dat mag ook gunstig heten.

Alle welvarende landen kennen de worsteling. Enerzijds wenst men een goed niveau van sociale zekerheid, zoals een tegemoetkoming wanneer een werknemer door ziekte niet (volledig) kan werken. Anderzijds is beheersing van verzuim wenselijk. Nederland is vrij uniek in aanpak, door (gedeeltelijke) loondoorbetaling bij ziekte, met zo nodig professionele verzuimbegeleiding onder regie van de werkgever. Vrijwel overal elders gelden collectieve regelingen. Die hebben niet de faam verzuimreducerend te werken, laat staan betrokkenheid van werkgevers te bevorderen.

De eerste figuur hieronder toont dat in de meer welvarende landen het management vaak vindt dat verzuim te hoog is. Daarbij zit Nederland in de middenmoot. Het opmerkelijke is dat de top bestaat uit de ons direct omringende EU-lidstaten.

De tweede figuur laat zien dat waargenomen motivatie van werknemers geassocieerd is met welvaart. Daar zijn onze buurlanden juist middenmoter.

Er ontbreekt in deze enquête een rechtstreekse vraag aan werkgevers, of zij denken het verzuim zelf redelijk goed te kunnen beheersen. Voor zover bekend is dat zelden onderwerp van onderzoek. Hoe dan ook: de suggestie uit deze gegevens is dat Nederland op zo’n vraag gunstig zou scoren.

 

De European Company Survey