Werkgeversorganisaties zijn mild voor kabinet
“Gezien het snel oplopend aantal besmettingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland begrip voor de maatregelen die het demissionaire kabinet zojuist heeft aangekondigd.” De werkgeversorganisaties reageerden vrijdagavond de 9e onmiddellijk. Vanaf najaar 2020 hadden zij steeds gepleit voor een ‘testsamenleving’, ze hadden er zelf mede een organisatie voor geïnitieerd. Hun nieuwsbericht de 9e juli bevat er geen enkele verwijzing meer naar, en is daarmee anders dan het pleidooi van sommigen (ook in hun achterban) voor een alsnog goed uitgevoerd ‘Testen voor toegang’. De organisaties stellen dat het kabinet een steek heeft laten vallen, maar verder doorbreken ze de hernieuwde nationale eenheid niet. Waarschijnlijk met het oog op hun pleidooi wat betreft het steunpakket. Ze vragen “.. de eerder aangekondigde besluiten – versobering in het derde kwartaal en het volledig schrappen in het vierde – te heroverwegen”.
Het nieuwsbericht van de werkgeversorganisaties van 9 juli 
Een van de eerdere KoM-artikelen over het streven naar testen door de werkgevers