Het demissionaire kabinet wordt alsnog versterkt. Door de burn-out van Bas van ’t Wout (minister EZK, staatssecretaris SZW) werd er geschoven met functies en vielen er gaten. Die drie worden gevuld per 10 augustus. De post van staatssecretaris op SZW wordt dan bezet door Dennis Wiersma (1986).

Parlement.com meldt dat hij sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie voor de VVD is. Dit na werk bij pensioenuitvoerder PGGM, een projectleiderschap jeugdwerkloosheid op SZW en een voorzitterschap van FNV Jong. Hij is woordvoerder vreemdelingenzaken/migratie, aanpak mensenhandel, arbeidsmigratie en pensioenen en AOW.

De website van de VVD-fractie noemt hem “Oud-voorzitter en oud-vicevoorzitter van FNV Jong en Studentenvakbond”. Hij schrijft er zelf: “Toen ik jonger was, heb ik veel vormen van onderwijs mogen meemaken: mavo, havo, hbo en de universiteit. De ervaringen en kansen die ik daar heb gekregen zijn heel belangrijk voor mij en hebben veel invloed op hoe ik mijn werk als Tweede Kamerlid doe.”

We wensen dhr. Wiersma veel sterkte! We zijn blij dat de minister-president (zelf ooit staatssecretaris op SZW) met deze benoemingen duidelijk maakt dat ook in het kabinet arbeidsbelasting beheersing verdient.