Aanvulling d.d. 2 juni op onderstaande: een concept-advies van de Sociaal-Economische Raad gaat uit van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Meer in de KoM-nieuwsbrief van 7 juni.

‘Akkoord tussen bonden en werkgevers over flexwerk’

De Volkskrant maakte dinsdagmiddag 1 juni melding van een komend akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Flexbanen zouden teruggedrongen worden, anderzijds wordt ‘vast werk’ flexibeler; werkgevers zouden werknemers tot 20% minder kunnen laten werken bij bijvoorbeeld omzetdaling. De sociale partners willen daarmee invloed op de kabinetsformatie, in vervolg op de voorstellen van Borstlap c.s. voor herziening van de arbeidsmarkt. Diens idee om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar één in plaats van twee jaar komt hier nergens ter sprake. Dat suggereert dat het ongewijzigd zou blijven: van belang voor de arbosector. Mocht het anders blijken, dan passen we dit nieuwsbericht aan.

Meer hierover in de KoM-nieuwsbrief van 7 juni.

Nieuwsbericht NOS 1 juni