Psychische beroepsziekten komen in absolute zin het vaakst voor bij werknemers in de gezondheidszorg: 23% van hen, aldus de Arbobalans 2020. Arboprofessionals zien dat zorgwerkgevers wel meer preventieve maatregelen treffen. Maar ruim de helft van hen ziet  onvoldoende effect. Ook ontbreekt een structureel preventief beleid nog vaak. Het door de NVAB getrokken project Depressiepreventie jonge werkende vrouwen levert nu bedrijfsartsen en anderen een leidraad: een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor voorkomen van mentale klachten bij zorgmedewerkers. Lees het op de NVAB-site