Het leek een achtbaan: de snelle wisseling van coronamaatregelen. Europese instelling Eurofound gebruikt letterlijk deze uitdrukking bij haar enquêtering over leven en werken in deze periode. Haar bevraging onder EU-ingezetenen bevat diverse ongunstige uitkomsten.

Eurofound staat voor de “Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden”. Het is een agentschap van de Europese Unie, gevestigd in Dublin. Al bijna 50 jaar houdt het Europeanen en hun leiders de spiegel van de sociale situatie voor. Bekend is met name de EWCS, de 5-jaarlijkse Europese werknemersenquête. Met het oog op corona startten de onderzoekers in april 2020 de eerste ronde van een internetpeiling. Tot en met de derde ronde in april 2021 is deze bijna 190.000 keer ingevuld. De uitkomsten zijn gewogen naar een reeks kenmerken en maken diverse vergelijkingen mogelijk, kennelijk methodisch verantwoord.

Het reguliere jaarrapport over 2020 bevat diverse ongunstige uitkomsten. In april 2020 was 45% van de EU-ingezetenen optimistisch over hun toekomst; dat is 19%-punten minder dan in 2016! U ziet de grote variatie tussen landen in figuur 36. Nederland onderscheidt zich nauwelijks gunstig.

Qua mentaal welzijn bleken de verschillen tussen landen minder groot. Figuur 37 toont een meting conform de WHO Mental Well-being Index. In 2020 hielden positieve en negatieve scores elkaar in evenwicht, terwijl vier jaar eerder twee derde positief was. Nederland scoort niet veel gunstiger maar bevindt zich wel in de Europese top-3.

Inmiddels zijn er cijfers over voorjaar 2021. Daar blijken al weer positiever resultaten, met name voor Nederland. U vindt er enkele hieronder.

Ook opmerkelijk is dat EU-breed de voorkeur voor thuiswerken na de coronacrisis niet wezenlijk veranderd is. Hierbij ontbreken echter cijfers over Nederland afzonderlijk.

 

Het jaarboek over 2020

De update voorjaar 2021