De pandemie resulteerde in Nederland in geringe mate in werkloosheid, vergeleken met de EU. Ons land wist veel vaker dan andere landen tele- c.q. thuiswerk te realiseren. Dat zijn enkele uitkomsten van een Europese enquête. Die benadrukt vooral zorgpunten.

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (hierna: de Stichting) is bij ons bekend vanwege haar 5-jaarlijkse surveys over werk en beroepsbevolking. In de coronaperiode deed de Stichting regelmatig internetenquêtes onder de gehele bevolking. Dit op totaal vijf momenten, de laatste in voorjaar 2022.

Mentale welzijn zorgpunt

De eerdere metingen gaven zorgen over het mentaal welzijn. De meest recente publicatie, juli 2022, schrijft dat met de heropening van de samenleving velen hoopten dat het mentale welzijn zou verbeteren. Helaas, in het voorjaar van 2022 blijft het risico op depressie voor veel mensen zorgwekkend hoog. Daarin spelen hoogst waarschijnlijk een rol de oorlog in Oekraïne, energietekorten en gestegen inflatie. De onzekerheid geldt met name financieel kwetsbare huishoudens.

Hoofdpunt: vertrouwen daalt

De recente publicatie benadrukt het gedaalde vertrouwen in instellingen. Nationale regeringen, de EU, de politie en de nieuwsmedia kregen de afgelopen twee jaar in de hele EU steeds mindere scores. Dat geldt nu ook het vertrouwen van degenen die eerder nog hoger vertrouwen aangaven, zoals mensen in financieel veilige posities. Dit alles terwijl de werkloosheid daalt en coronabeperkingen vervielen.

Thuiswerk niet gangbaar

Er was verwacht dat de pandemie een thuiswerkrevolutie zou geven en de toekomst van werk permanent zou veranderen. Maar in het voorjaar van 2022 werkten veel respondenten weer uitsluitend op locatie. Dit in weerwil van de voorkeur om te blijven telewerken, dagelijks of meerdere keren per week. Het aandeel dat deze voorkeur uitspreekt is het hoogst onder die van 30-44 jarigen die meestal jonge kinderen hebben.

Nadere gegevens

De Stichting heeft de gewoonte mettertijd nadere analyses te doen en deelpublicaties uit te brengen. De KoM-redactie zit op het vinkentouw voor u wat betreft publicaties over werk.

 

Hieronder vindt u van de 22 grafieken in de huidige publicatie de vijf waarin Nederland genoemd wordt. Ons land scoort niet slecht, Europees gezien; maar wel erg slecht als het gaat om vertrouwen in de EU.

De publicatie