Algemene WerkgeversVereniging Nederland toont zich positief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is hybride werken of anderszins meer thuis werken in opmars? Cijfers van CBS en TNO suggereren zo’n trend. Diverse andere onderzoeken doen het tegendeel vermoeden, of wijzen op druk van werkgevers om hun mensen weer meer op kantoor te laten komen. Hoe kijken werkgevers nu echt aan tegen hybride werken? Opmerkelijke informatie is er nu van de kant van de Algemene WerkgeversVereniging Nederland (AWVN).

Beleidsadviseur Mathijs Roodenburg noemt zijn afstudeeronderzoek van enkele jaren geleden over hybride werken. Hij werd ingehaald door de coronapandemie. “Iedereen die kon thuiswerken deed dat in één klap ook. Inmiddels hebben zowel organisaties als werknemers de voordelen ontdekt van het hybride werken. Het is zelfs een blijvertje geworden.” Hij maakt op diverse onderdelen de balans op.

Europees kampioen

  • Ruim de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt weleens thuis. Europees gezien is ons land zelfs kampioen thuiswerken.
  • De meeste werkgevers geven een thuiswerkvergoeding, veel werkgevers hebben budget voor goede en ergonomisch verantwoorde thuiswerkplekken; aldus een AWVN-inventarisatie.
  • Veel werknemers vinden de betere werk-privébalans het belangrijkste voordeel van hybride werken, de meeste werken twee á drie dagen per week vanuit huis. Zo blijkt het makkelijker om werk bijvoorbeeld te combineren met zorg.
  • Het is ook voordelig voor de werkgever. Mensen zijn op hun productiefste momenten aan het werk. “Bovendien hebben zij thuis minder afleiding van het werk dan op kantoor. Dit bleek niet alleen uit mijn afstudeeronderzoek, maar is sindsdien ook geconcludeerd in andere onderzoeken.” Vermijden van vervaging tussen werk en privé lijkt meestal goed te gaan.

Dido-patroon geaccepteerd

Er ontstaat wel het dinsdag-donderdagpatroon, met files en volle treinen op die dagen, en grotendeels lege kantoren op bijvoorbeeld woensdag en vrijdag. Tot treurnis van werkgevers? Roodenburg: “Uit onderzoek van AWVN blijkt echter wel dat zij de autonomie van werknemers belangrijker vinden dan bij te sturen op het thuiswerkpatroon. .. Werkgevers vinden het wel belangrijk dat werknemers een paar dagen per week naar kantoor komen voor de sociale cohesie. Maar welke dagen dit dan zijn, is van ondergeschikt belang. De vrijmi-bo zal daardoor plaats moeten maken voor de domi-bo.”

Het nieuwsbericht van de AWVN