“Veel managers maken zich geen zorgen over de hoge werkdruk van hun personeel. Omgekeerd durven medewerkers werkdruk niet altijd te rapporteren, omdat een promotie ze dan door de neus geboord kan worden.” Weekblad Intermediair legt de vinger op een zere plek. Hoe onderbouwd is dit?

Vaak andere belangen

Het artikel in Intermediair zal voor velen in de arbosector geen wezenlijk nieuw geluid zijn. het blad laat diverse experts aan het woord. Volgens hen staan managers zelf onder grote druk tot te presteren en hebben ze daardoor minder oog voor ervaringen van de mensen om hen heen. “Ze zijn vaak opgeklommen binnen de organisatie op basis van hun vakkennis.” Ze kunnen moeilijk aanvoelen wat speelt op de werkvloer, hebben vaak andere belangen dan werknemers. Ze bekijken het werk op macroniveau, zien niet het belang van aandacht voor zaken als welzijn en geluk. “Als managers vragen hoe het met medewerkers gaat en zij zeggen ‘goed’, dan zijn ze snel geneigd om het daarbij te laten.” In plaats van door te vragen, zich echt te verdiepen in de hele mens.

Bron

Intermediair baseert zich op onderzoek van bureau Recharge360. Dat geeft een whitepaper van 13 pagina’s te downloaden: “Zo zorg jij voor een gezonde werkdruk. Praktische handvatten voor managers”. Op ongeveer een derde van een pagina is het onderzoek met belangrijkste uitkomsten aangeduid. Het onderzoek is gedaan door bureau Marcommit. Dat blijkt een PR- c.q. communicatieadviesbureau. Een afzonderlijke onderzoeksrapportage ontbreekt.

Uitvoering en resultaten

Na deze inleiding geven we opzet en resultaten weer zoals genoemd in het whitepaper, met wat kanttekeningen tussen rechte haken.

“We vroegen bureau Marcommit het voor ons te onderzoeken. In augustus 2023 spraken zij [persoonlijk, telefonisch?] daarvoor meer dan 500 leidinggevenden met 10 of meer teamleden, in kennisorganisaties met minimaal 100 medewerkers.

De uitkomsten zijn opvallend.

Zo weet één op de vijf managers niet welke acties er mogelijk zijn om werkdruk op korte termijn te verminderen, en medewerkers er op langere termijn beter mee te leren omgaan.

In één op de drie organisaties krijgt reguleren van werkdruk geen prioriteit.

En bijna de helft van de managers vindt goed omgaan met werkdruk de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Daar staat tegenover dat een te hoge werkdruk 72% van de managers bezighoudt, ook als medewerkers het niet zelf aankaarten.

63% vindt dat een te hoge werkdrukervaring vaker komt door het werk, dan door privésituaties.

En als we vragen hoe managers hun eigen werkdruk ervaren, ten opzichte van teamleden, dan zegt 67% zelf een hogere werkdruk te hebben.”

KoMkanttekening

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is dé graadmeter voor psychosociale arbeidsbelasting in ons land. De enquêtering bevat de mogelijkheid tot onderscheid tussen verschillende beroepsgroepen of -niveaus, maar daar is geen recente publicatie van beschikbaar. Evenmin is het mogelijk zelf tabellen te maken met zo’n onderscheid. Dus vooralsnog is deze informatie het best beschikbare over hoe managers bij hun medewerkers werkdruk zien.

 

Het nieuwsbericht van Intermediair, bevat links naar de andere bronnen