“Te veel werkenden hebben te maken met pesten, seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Vooral vrouwen en mensen met een onzeker contract lopen risico. Een derde van de werkenden overweegt van werkgever te veranderen door de omgangsnormen, een kwart zelfs van sector.” Onderzoek van vakbond FNV bevestigt opnieuw de problematiek van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Het initiatief van de bond benadrukt extra: de leidinggevende is – volgens het onderzoek – in de helft van de gevallen de veroorzaker van het grensoverschrijdend gedrag. De bond neemt actie.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (met recent 60.000 respondenten) geeft uitkomsten die fors minder ongunstig zijn. De FNV is zo eerlijk duidelijk te zijn over die verschillen. De bond bundelde diverse enquêtes in deelsectoren, met volledige invulling door ruim 1.700 werknemers, overwegend vakbondsleden en mensen met een vast contract. Dat doet niet af aan de signaalwaarde over hoe zaken ervaren worden op (een deel van) de werkvloer.

‘Management treedt zelden op tegen dader’

Enkele punten uit de samenvatting van het FNV-rapport zijn de volgende, dat wil zeggen over onderwerpen die de NEA niet behartigt.

  • Ruim 80% voelt zich niet ondersteund door de organisatie na de ervaring van grensoverschrijdend gedrag.
  • Bijna de helft geeft aan dat er niets is gebeurd na de ervaring van grensoverschrijdend gedrag.
  • In 12% heeft het management een gesprek gehad of is opgetreden tegen degene die het grensoverschrijdend gedrag heeft veroorzaakt.
  • In 6% heeft het management opgelegd dat het slechtoffer moet zwijgen hierover.
  • Bijna 40% voelt zich onvoldoende veilig en vrij op de werkvloer. Dat geldt vooral voor vrouwen. Mensen voelen zich niet respectvol behandeld, durven geen afwijkende meningen te uiten en durven niets te zeggen van ongewenst gedrag.
  • Van degenen die de vertrouwenspersoon kent, vindt 12% vindt deze niet deskundig, terwijl 15% deze niet vertrouwt.

Activiteiten FNV

De FNV roept op haar site mensen op deel te nemen aan het voortgaande onderzoek. Daarnaast zet ze in op ondersteuning en versterking weerbaarheid.

  • De bond brengt de vertrouwenstelefoon van de FNV onder de aandacht. Deze is er voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zowel leden als niet-leden. De telefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag in de avonduren; daarnaast is het mogelijk per e-mail contact te zoeken of vragen te stellen; een vrijwilliger belt dan terug.
  • De FNV biedt een Stappenplan tegen grensoverschrijdend gedrag voor individuele werknemers en ondernemingsraden; alsmede informatie over wat van de werkgever verwacht mag worden qua preventie en afhandeling. Ook wijst de bond beschuldigden op hun rechten, en noemt hij het Arbo Adviespunt, en voor juridisch advies het Contactcenter van de FNV.

Het onderzoek en verdere informatie