Brede samenwerking voor wetenschappelijke aanpak

Stress aanpakken, veerkracht vergroten: het is een opgave voor werkgevers, werknemers en arbosector. Bespreekbaar maken van stress in organisaties gaat niet vanzelf. Signalen worden vaak laat herkend; wie ermee aan de slag moet blijft vaak in het midden. Dat ook omdat oorzaken vanuit werk resp. privé vermengd zijn. Terwijl anderzijds stress leidt tot veel ziekteverzuim en problemen op de werkvloer.

€ 10,8 miljoen voor programma

Zijn er nieuwe manieren om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten? Die vragen staan op de agenda bij de Nationale Wetenschapsagenda. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert nu € 10,8 miljoen voor een programma van Amsterdam UMC en een groot aantal partners. Dit DESTRESS gaat werken aan een consistente wetenschappelijke basis met een aanpak die het perspectief van individu en organisatie verbindt. Dit ook opdat reacties op stresssignalen duurzaam en effectief zijn.

Coördinator/penvoerder is UMC-hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers. Hij vindt het project hard nodig, we zijn “in een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken.”

Multidisciplinair

De uitvoering van DESTRESS is in handen van een multidisciplinair consortium van experts, terwijl partners uit de praktijk zich inzetten voor implementatie. Kwaliteit op Maat is een van de organisaties die het project steunt, met werkgevers- en werknemersorganisaties, ministeries, verzekeraars en beroepsverenigingen.

Het nieuwsbericht van A’dam UMC