De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook de Eerste Kamer zijn werkgevers verplicht om anti-discriminatiebeleid op te stellen voor de werving en selectie van personeel. Het beleid steunt mede op “de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening”. Dit is de kern van een omvangrijke toevoeging aan de Arbeidsomstandighedenwet.

Tekst gaat verder na illustratie van Unsplash

De Arbeidsomstandighedenwet wordt waarschijnlijk als volgt gewijzigd.

# Toevoeging aan artikel 1, derde lid: een definitie van arbeidsmarktdiscriminatie, mede verwijzend naar wetgeving gelijke behandeling.

# Toevoeging na hoofdstuk 1: een nieuw hoofdstuk 1A, “Voorkoming arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie”. Werkgevers met meer dan 25 werknemers worden verplicht tot een schriftelijke vastgelegde kenbare “Werkwijze werving en selectie”, mede gebaseerd op “de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening”. Eisen zijn onder meer dat de werving- en selectieprocedure zich baseert is op relevante functie-eisen, inzichtelijk en controleerbaar is, en systematisch is ingericht. Werkgevers met 25 of minder werknemers worden ook geacht een werkwijze te hebben, maar zonder schriftelijke vastlegging; de Arbeidsinspectie kan hen alsnog verplichten tot schriftelijke vastlegging; dat is ook mogelijk zoals in geval van een gerechtelijke veroordeling voor arbeidsmarktdiscriminatie in de voorgaande drie jaar. Dit nieuwe hoofdstuk telt ruim twee A4!

# De Arbeidsinspectie wordt bevoegd tot opleggen van boetes. De dienst wordt ertoe verplicht beboeting openbaar te maken, om de effectiviteit van de wet te bevorderen. Volgens de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt er niet veel beroep op de dienst verwacht. Het is de bedoeling dat wanneer een werkgever een discriminerend verzoek doet aan een uitzendbureau, het bureau de werkgever aanspreekt.

Het wetsvoorstel ligt op de plank van de werkvoorraad van de Eerste Kamer.

Link naar wetsvoorstel

Aanvulling 13 april 2023: Inmiddels is er een internetconsultatie gestart over de Algemene Maatregel van Bestuur voor nadere invulling van de regels.  Link naar internetconsulltatie