Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…

Steun voor diversiteit en inclusie is te vergroten

Diversiteit en inclusie in de organisatie: het heet op weerstand te stuiten van de mensen op de werkvloer. Recent onderzoek weerspreekt dat…