Wat moeten SZW-ministers? Verschillende meningen

Het ministerie van SZW beoogt regelmatige zogeheten omgevingsanalyse: welke beleidsonderwerpen vinden het Nederlands publiek en doelgroepen…

Rouwverlof breed bepleit

Nu nogal eens beroep op verzuim Onderzoek van Panteia laat zien wat al vaak vermoed werd: de verzuimcijfers bevatten waarschijnlijk situaties van…

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt verschenen

“Kabinet: vast contract wordt weer de norm”. Dat is de kop boven een NRC-artikel 5 juli over de voornemens van het kabinet wat betreft de…

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd - en nauwelijks verder verklaard “Van de mensen met langdurige klachten door covid wordt 62% volledig…

EigenRisicoDragen

Het kabinet wil EigenRisicoDragen (ERD) voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten terug brengen van 10 naar 5 jaar. Het vorige…

“Poortwachter misbruikt voor exittrajecten”

FNV-bestuurder Erica Hemmes is stellig: het lijkt dat werkgevers vaker de poortwachtertrajecten rond zieke werknemers misbruiken als exittrajecten.…

Gedreven professionals gezocht!

Gedreven professionals gezocht voor de doorontwikkeling van BAR! Bericht van het BAR onderzoeksteam. Het wetenschappelijk onderbouwde instrument voor…

RIV-toets zonder verzekeringsarts omstreden

Er is een nieuw kabinet: wetsvoorstellen van het vorige die de Tweede Kamer controversieel achtte, mógen uit de ijskast. Die bevat onder meer het…

Website doorontwikkeling BAR is online

Een onderzoeksconsortium van Amsterdam UMC, UMC Groningen en HAN University of Applied Sciences start in februari 2022 met de doorontwikkeling van…

Van sentiment naar samenwerking

“Sommige bedrijfsartsen lijken er bijna van overtuigd dat een verzekeringsarts vreugde schept in het feit dat er een slak is gevonden waar nog een…