UWV vergelijkt stelsels arbeidsongeschiktheid

UWV vergelijkt stelsels arbeidsongeschiktheid ‘Hoe doen ze dat in het buitenland?’ Zo’n vraag komt vaak op bij complexe kwesties zonder eenduidige…

Arbeidsongeschiktheid – weer een nieuw (?) idee

Het stelsel van arbeidsongeschiktheid Weer een nieuw (?) idee

SER: meer inzet inspectie

Toenmalig minister Koolmees vroeg in juni 2021 advies aan de SER. Cijfers over gezondheidsproblemen die zijn toe te schrijven aan werk “zijn al jaren…

Kwaliteit prestaties private ZW- en WGA-uitvoering?

Verzekeraars boeren beter Maar wat zijn hun prestaties qua kwaliteit ?

Gelijke kansen in Arbowet

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Na het te verwachten akkoord van ook…

BREAKING: Van Gennip over ziekte en arbeidsongeschiktheid

Minister van Gennip kwam vandaag met plannen voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat betreft ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is het volgende…

‘Vertrouwen in plaats van wantrouwen’

‘Dienstverlening dient uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen’ KoM en Oval schrijven aan Tweede Kamer KoM en OVAL zijn voorstander van…