Kansen om verder uit te bouwen?

Bedrijfsartsen zouden “.. in mijn ogen veel meer aandacht moeten besteden aan de risico’s van werk en werkomstandigheden voor de gezondheid. .. [ze hebben] .. nog steeds een belangrijke taak in het beschermen van de gezondheid van de werkende, ook zonder dat de werkgever daar zelf om vraagt. En daar kan de arbeidshygiënist ons goed bij helpen.”

Hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma (foto) is duidelijk in een opinieartikel in het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Bedrijfsartsen zijn goed bekend met aspecten van het werk van arbeidsdeskundigen. Maar ze zouden wat meer de hulp van de andere “waardevolle collega’s” arbeidshygiënisten kunnen benutten, in het belang van de gezondheid van werkenden.

KoMkanttekeningen

Schaafsma’s artikel is zeer lezenswaardig, het betreft ook andere discussiepunten zoals de vaker genoemde focus van bedrijfsartsen op ziekteverzuim. Lees het! Dat is zonder meer aan te bevelen.

Hier is het de plaats voor enkele kanttekeningen.

  • Schaafsma signaleert de opkomst van arbeidsdeskundigen en hun relevantie voor de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Het is jammer dat ze niet de andere waardevolle collega’s noemt, de veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Maar natuurlijk geldt ook dat een opinieartikel geen plek is voor brede beschouwingen.
  • Schaafsma merkt op dat het ministerie van SZW de samenwerking van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige stimuleert door financieren van onderzoek. Dat kan aanleiding zijn voor de opinie dat het ministerie dat ook (meer) zou kunnen doen voor álle kerndeskundigen. Meer samenwerking van hen betekent meer impact. Dan staat de vermeende focus van bedrijfsartsen op verzuim in een ander daglicht.
  • Een oppervlakkige internetsearch toont het bestaan van diverse initiatieven voor wetenschappelijke steun voor versterking van samenwerking van arboprofessionals. ArboUnie meldt op haar site vijf zogeheten academische werkplaatsen, waarvan een met een typisch arbeidshygiënisch onderwerp, toxische stoffen. De vereniging van arbeidshygiënisten liet de noodzaak van samenwerking bij preventie van beroepsziekten onderzoeken. Het lijkt nuttig als de stand van zulke acties wordt opgemaakt, en bezien wordt hoe zaken verder uit te bouwen.

 

De Zeepkist, het opinieartikel van Frederieke Schaafsma, toegankelijk voor TBV-abonnees; anderen kunnen het aanschaffen

De academische werkplaatsen van ArboUnie

Het onderzoek van de vereniging van arbeidshygiënisten