Momenteel staat de discussie over taakdelegatie door de bedrijfsarts hoog op de agenda. Taakherschikking wordt daarbij ook al genoemd. De vraag is welke oplossing van meerwaarde en werkbaar gaat zijn, met effectiviteit voor zowel de bedrijfsarts als taakgedelegeerde? Wat en hoe is dit te verenigen met de eindveranwoordelijkheid voor de sociaal-medische begeleiding die bij de bedrijfsarts ligt? En hoe gaan we om met de tekorten ook van onder meer (arboverpleegkundigen?

Kwaliteit op Maat wil graag een visie ontwikkelen over dit vraagstuk, en daarvoor hebben we jullie input nodig.

We nodigen jullie daarom uit om deel te nemen aan drie bijeenkomsten waarin we samen een eerste aanzet willen geven voor een heldere visie op taakdelegatie en taakherschikking.

Doel van de bijeenkomsten:

  • verdiepen van inzicht in taakdelegatie en taakherschikking
  • bespreken van praktijkvoorbeelden en best practices
  • formuleren van gezamenlijke visie en doelstellingen.

Data en tijden zullen in een datumprikker worden vast gesteld. Daarbij zal de eerste bijeenkomst fysiek zijn en de daarop volgende bijeenkomsten in overleg online of fysiek.

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op taakdelegatie en taakherschikking?

Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar administratie@kwaliteitopmaat.com . We verwelkomen graag professionals die actief werken met taakdelegatie of een heldere visie hierover hebben.

Samen willen we werken aan een toekomst waarin taakdelegatie en wellicht taakherschikking effectief bijdragen aan kwaliteit op maat. Schuif jij aan?

 

Met vriendelijke groet,

 

Geriët van de Vis

Voorzitter Kwaliteit op Maat

Geriet van de Vis, Voorzitter