DE AGENDA

1. Vaststellen aanwezigheid
2. Ingekomen stukken/ mededelingen
3. Notulen vorige vergadering dd. 10 juni 2020

4. Verslag vanuit het bestuur met: 1. Verenigingszaken, 2. Bestuurszaken 3. Inhoudelijke jaarplanning 2021.
5. Voorstel tot uitbreiding van het aantal bestuursleden van 5 naar 6    1. Voorzitter licht toe    2. Besluit door ALV
6. Indien bij punt 5 positief wordt besloten: benoeming 6e bestuurslid 1. Het bestuur draagt voor: Kees Geelen    2. Voorstellen Kees Geelen en eventuele tegenkandidaten   3. Besluit tot benoeming 6e bestuurslid
7. Financien   1. Voorlopige stand van zaken 2020   2. Begroting 2021 formeel vaststellen   3. Meerjarenbegroting 2021-2023
8. Verslag uit de werkgroepen
9. Rondvraag/ Wvttk
10. Afsluiting

Download de het verslag van de vorige ALV, PDF: 200610 concept verslag ALV KoM 6juni20 vast te stellen door volgende ALV

Download de presentatie van Rolf de Vries, PDF: 201201 ALV KoM presentatie voorzitter

Download de presentatie van m.n. Madelijn de Kleine over de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, PDF: Ppt KT KoM ALV dec 2020 Madelijn de Kleine

Download de presentatie van Sander van de Molen en Michel Gielbert, PDF: 20201126 NTA 7516 en DPIA KOM v04

Download het concept verslag van de ALV: PDF 201201 Verslag ALV KoM 1 dec 2020

 

Het tweede deel van de vergadering, over gegevensbescherming, staat op video, bij Zoom; helaas ontbreekt een stukje aan het begin.

Access Passcode: H8&M*EsR

De link naar de Meeting Recording:

https://us02web.zoom.us/rec/share/QeKOMHADWx8TqmCAGhC89ozlGavCGOv0MD2czFysw73uGjRiyJlBtz2TTTbIrwkL.6N-jPldMX2pjx3Pg