De extra KoM-uitgave van 21 december 2018, hier beschikbaar 21 januari 2019, klik

Geen ingrijpende hervorming – twee jaar loondoorbetaling blijft in stand   Minister Koolmees sloot donderdag de 20e een convenant met werkgevers en verzekeraars, voor een gezamenlijke “grote stap om een lang slepend probleem aan te pakken.” Dat betreft de loondoorbetaling bij ziekte, de steen des aanstoots voor vooral het midden- en kleinbedrijf. In de berichtgeving lijkt het een verstrekkende operatie. In essentie komt het neer op, per 2020, een “MKB-verzuim-ontzorg-verzekering”.

 

De KoM-nieuwsbrief van 17 december 2018, hier beschikbaar 7 januari 2019, klik

Hogere WIA-instroom onderzocht – Koolmees houdt de vinger aan de pols

Ledenbijeenkomst 12 december

* Taakdelegatie bedrijfsarts: werkwijzer in afronding – Ledenbijeenkomst onderstreept het belang van goed afwegen

* De kwaliteitstafel, bundeling van 20 partijen – Voor vergroten instroom in de opleiding tot bedrijfs- resp. verzekeringsarts

To brexit or not … overpeinzing tijdens de kerstdagen – Veerkrachtige samenlevingen hebben vakbonden nodig

Artsen wereldwijd voor vrede: ‘Vrede is een gezondheidszorg’

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 10 december, hier beschikbaar 7 januari 2019, klik

“#Preventieakkoord. Zo eist het kabinet dat we leven. Dat bepalen we zelf wel.”  Kamerlid Fleur Agema van de PVV is in deze tweet scherp op het Nationaal Preventieakkoord: de gevestigde orde ‘verbiedt’ gevestigde gewoontes.

Helft volwassenen heeft overgewicht. Een aantal is daar dik tevreden mee … Het SCP wijst op culturele achtergrond van gezondheidgerelateerd gedrag.

De Tweede Kamer over begroting SZW. De verrassing over loondoorbetaling bij ziekte komt misschien nog, en snel. Zou verkorting van de loondoorbetaling een handreiking zijn aan de vakbeweging na het mislukte pensioenakkoord? GL-er Renkema krijgt steun voor onderzoek naar de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op het aantal burn-outs.

“Het vaste contract is mogelijk in Nederland al uit de markt geprijsd.” Hoogleraar Wilthagen vindt een sterkere bescherming nodig dan de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

‘Arbodienst voor vrouwen’  Opmerkelijk initiatief, nog veel onduidelijk.

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 26 november 2018, hier beschikbaar 24 december, klik

Mouwen opgestroopt, sociale strijd zoals over pensioenen bemoedigt inzetbaarheid niet

AP-beleidsregel privacy ziek gemelde werknemer – Geen nieuws van minister Dekker over knelpunten is geen goed nieuws.

Inspectie SZW nauwelijks actief wat betreft arbocontract

UWV-cijfers 1e helft 2018: niet ongunstig over wat de arbosector deed, wel stevig opletpunt

No-risk polis onderbenut, doelgroep en werkgevers benadeeld ‘vanwege strikte privacy’

 

De KoM-nieuwsbrief van 12 november, hier beschikbaar 10 december, klik

KoM-lid zet zich af tegen initiatief van KoM e.a – Er rest ons alleen ‘naming and shaming’

Meer advocaten tegen opvatting Autoriteit Persoonsgegevens – ‘Geen uitgemaakte zaak dat beleidsregels juist zijn’

‘Voorwaardelijke boete’ voor UWV – Autoriteit Persoonsgegevens is alert, signaal voor arbosector

Koolmees’ driedubbelslimme zet: de Commissie regulering van werk. De week van de werkstress is van start. Minister Koolmees heeft een bijzondere preventie-opgave: krijgt hij een pensioenakkoord rond, vóór de kamerbehandeling van zijn begroting over twee weken? Het is prijsschieten voor de oppositie bij onduidelijkheid over dit en verwante sociale hangijzers zoals loondoorbetaling bij ziekte. Koolmees doet alvast een zet.

WIA-claimbeoordeling bij psychische problematiek, aloud probleem

Voortgang aan de kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020: Meer preventie & samenwerking’

 

De KoM-nieuwsbrief van 29 oktober 2018, hier beschikbaar 26 november, klik

Onduidelijkheid over loondoorbetaling bij ziekte duurt voort – Pensioenakkoord laat op zich wachten, als het er al komt, want de FNV-actie-agenda is vol

Dwarse kijk op opvatting Autoriteit Persoonsgegevens – ‘Geen uitgemaakte zaak dat beleidsregels juist zijn’. Advocaat Pascal Willems suggereert juridische actie.

(Nep?)nieuws met een staartje – “Aantal meldingen beroepsziekten plots fors afgenomen”.  NVAB-voorzitter Gertjan Beens tegen nieuwe kras op het imago van bedrijfsartsen. De KoM wil een extra inspanning leveren voor preventie van burn-outs.

‘Ziekteverzuim bereikt recordhoogte’, in België. Nederland doet het verdomde goed in vergelijking met buurlanden

 

De KoM-nieuwsbrief van 15 oktober 2018, hier beschikbaar 12 november, klik

Meer WIA door hogere AOW-leeftijd? De stijging blijft waarschijnlijk beperkt”, zegt CPB. ‘Later met pensioen is te doen’, wordt geconcludeerd

De wetenschap over langer doorwerken – Veelomvattende opgave, maar doenlijk. De arbosector heeft een tand bij te zetten wat betreft doorwerken van lager opgeleiden.

Branchebrede aanpak preventie – Nieuwe organisatie gestart in de techniek

‘Gezond en mensgericht werken’, De zonnige kanten van arbodienstverlening – het verpleegkundig specialisme: Ro-Ad arbodienstverlening

Nieuw op de KoM-site: Welke begeleiding is nodig voor arbeidsparticipatie? UWV ontwikkelde  een digitale handreiking

 

De KoM-nieuwsbrief van 1 oktober 2018, hier beschikbaar 29 oktober, klik

Verslag: Taakdelegatie debatavond – “Het ei van Columbus of een schijnconstructie?”

Ledenbijeenkomst woensdag 12 december – Meld je aan !

Arbo en verzuim op Prinsjesdag en verder – Loondoorbetaling tweede ziektejaar en het pensioenakkoord

Bekendheid en toepassing wijzigingen Arbowet – ‘Er is nog veel werk aan de winkel’.

‘De dokter moet zich ook richten op de (sociale) omgeving van mensen’ – Column van René Heman opsteker voor bedrijfsartsen

Interessant HR-Congres? Sophia komt ook!

Ziekteverzuim nauwelijks gestegen – Werkgevers, werknemers en arbosector in gezamenlijkheid lijken het verzuim beter in de hand te hebben.