De KoM-nieuwsbrief van 25 juni, hier beschikbaar 22 juli, klik

 • Algemene Ledenvergadering KoM 12 juni: deels nieuwe bestuursleden en statuten, en veel interesse voor de inhoud: we praatten over actualiteit rond bedrijfsgezondheidszorg – op – maat
 • Pensioenakkoord – een opluchting voor velen. Maar: talloze kwesties blijven punt van strijd en verwarring. Er is opeens sprake van één verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor álle werkenden.
 • ‘Regulering van werk’: in de toekomst, juist ook wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid, een fundament van zekerheid gelijk voor werknemers en zzp’ers
 • Internetconsultatie wetsvoorstel voor deel van het pakket MKB verzuim-ontzorg-verzekering

 

De KoM-nieuwsbrief van 11 juni, hier beschikbaar 8 juli, klik

 • Privacy: werkgevers erkenden openlijk wetsovertreding, maar dwingen waarschijnlijk andere regelgeving af
 • Pensioenakkoord: een rol voor de arbosector. De strijd gaat voorlopig door …
 • De kennisagenda voor arbeid en gezondheid, pleidooi voor praktijkgerichte samenwerking

 

De KoM-nieuwsbrief van 27 mei, hier beschikbaar 24 juni, klik

 • Stille krachtmeting rond pensioenen – harde actie en naarstig overleg – Langer doorwerken blijft omstreden
 • MKB verzuim-ontzorg-verzekering – Op de markt zien we opkomen dat verzekeraars arbodienstverleners en adviseurs kopen. Werkgevers, arbosector en verzekeraars zouden eens samen aan tafel moeten
 • Helft van professionals noemt de AVG ‘een draak van een wet’ – werkgevers erkennen publiekelijk wetsovertreding – Het kennisniveau over de AVG is na een jaar nog matig

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 13 mei, hier beschikbaar 10 juni, klik

 • Werkwijzer taakdelegatie verschenen
 • Werknemers ervaren informatieovervloed – Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen
 • Al die arboregeltjes … de klacht wérd veel gehoord, wórdt nog wel verwoord, maar een werkgeversvoorman zegt nu juist: ‘De RI&E is economisch interessant’
 • Meer polarisatie in de samenleving erváren – Tegenstelling werkgevers en werknemers juist niet, en dat als enige, aldus Sociaal-Cultureel Planbureau
 • ZorgDomein Patiëntoverleg , nuttig voor huis- én bedrijfsarts, oproep tot registratie

 

De KoM-nieuwsbrief van 29 april, hier beschikbaar 27 mei, klik

 • De AP-beleidsregel ‘de zieke werknemer’ – Uitvraag onder stakeholders. Minister Dekker lijkt ruimhartiger dan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • De mkb-verzuim-ontzorg-verzekering – KoM en anderen uit het veld doen meer in een werkgroep voor een werkwijzer casemanagement vanuit de verzekeraar
 • ‘Wat ingewikkeld allemaal!’ – De WIA werkt naar vermogen, maar verandering wint aan logica.
 • WIA-instroom ouderen verontrustend? – ‘Ze doen het niet gek, die oudere werknemers’. Langer doorwerken blijft omstreden.
 • Proefschrift over zelfsturing

 

De KoM-nieuwsbrief van 15 april 2019, hier beschikbaar 13 mei, klik

 • Werkwijzer taakdelegatie op punt van verschijnen; Van Ark beziet het in algemener kader
 • Stilte rond de mkb-verzuim-ontzorg-verzekering – NVAB positief over leidende rol bedrijfsartsen bij re-integratie – Wat doet de verzekeraar bij de vele werknemers die een conflict ontkennen terwijl de werkgevers betalen om geen sores te hebben?
 • Werkgeversbudgetten duurzame inzetbaarheid ruim verdubbeld naar 1,6 miljard – “Werkgever en werknemer wachten op elkaar, als het gaat om duurzame inzetbaarheid.”
 • Enquête aanstellingskeuringen – Medewerking gevraagd
 • Algemene ledenvergadering KoM, woensdag 12 juni, 14u, Utrecht
 • WKKGZ: Bedrijfsartsen hebben een uitzondering niet altijd helder
 • Nieuw op de KoM-site: arbocuratieve samenwerking

 

De KoM-nieuwsbrief van 1 april 2019, hier beschikbaar 29 april, klik

 • Ziekteverzuim gestegen in 2018
 • Yoga op de bouwplaats?
 • Verkiezingen Eerste Kamer: dubbelzinnig sociaal-economisch nieuws. Een helder standpunt over langer doorwerken is nog onduidelijk bij de – per 12 juni – grootste partij in de Eerste Kamer. Minister Koolmees haalt zijn moeder uit de kast voor nieuw initiatief vroegpensioen.
 • Zicht op het gebruik van aanstellingskeuringen? Praat mee over de nieuwe leidraad
 • Algemene Ledenvergadering KoM, save the date: Woensdag 12 juni 2019, Utrecht, 14 tot 16 uur + borrel. Heb je onderwerpen die je na aan het hart liggen? Meld het!
 • Gratis tuchtklachtfunctionaris per vandaag
 • Nieuwe ISO-richtlijnen “Psychische gezondheid en veiligheid op het werk”
 • Werknemers in Nederland minst geneigd tot spijbelen
 • Wat als ze je betrappen op slapen op je werk? Het tijdschrift Safety Work weet het antwoord.