De KoM-nieuwsbrief van 30 september, hier beschikbaar 28 oktober, klik

Hoge Raad: opzegverbod tijdens ziekte is later in te roepen ook al heeft werknemer bij ontslag via kantonrechter zich niet beroepen op arbeidsongeschiktheid.

Prinsjesdag 2019: in 2020 start met Arbo 2030 Een stofkam door de stukken van Prinsjesdag, de begroting SZW en de Algemene Beschouwingen onthult een nieuwe visie en een stille strijd.

“Vertrouwen en verantwoordelijkheid wérken” De gewenste ‘volksverzekering arbeidsongeschiktheid’ mag ons inziens niet leiden tot afdoen aan de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, deskundig ondersteund, voor re-integratie bij ziekte en vermijden van arbeidsongeschiktheid. De arbosector en werkgevers en werknemers hebben zich te laten horen.

Elk jaar 280 lichaamsdelen verloren door werk  Meer arbeidsongevallen, meer tijd die de Inspectie SZW eraan moet besteden: verdiepend onderzoek van RIVM levert geen nieuwe suggesties voor aanpak.

Minder beroepsziekten gemeld? Serieuze zorgpunten

Diverse werkgevers herkennen keuzeruimte bij re-integratie niet – Onderzoekje duidt op misverstanden

Uitkomst enquête: u kiest voor kwaliteit  We trekken aan de verdere ontwikkeling van Kwaliteit op Maat

 

De KoM-nieuwsbrief van 16 september, hier beschikbaar 14 oktober, klik

“In wat voor land willen wij werken?” – KoM neemt stelling voor verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers wat betreft verzuim en arbeidsongeschiktheid.

‘Deelherstel’ wérkt – na ziekmelding vroeg inzetten op deels werken versnelt het proces van re-integratie – maar het zelfde grootschalige onderzoek wijst ook uit: er is ruimte voor verbetering bij casemanagers, om het netjes te zeggen.

Telt kwaliteit van arbeid op Prinsjesdag?  Twee arbogoeroe’s bepleiten doorontwikkeling van de methodiek van Brede Welvaart met een indicator arbeidskwaliteit. Die blijkt haalbaar. Het draait onder andere om steun van leidinggevenden en interessant werk.

Gezondheid werknemers, roken kost werkgevers veel “In 2020 nemen bedrijfsartsen roken mee in elk contact, door roken te ontmoedigen en tools aan te bieden om te stoppen met roken.” Stoptober komt er nu al aan.

 

De KoM-nieuwsbrief van 2 september 2019, hier beschikbaar 30 september, klik

Discussiestukken “In wat voor land willen wij werken” en “Wetboek van Werk 2025” Deze koersen op een breed, universeel fundament voor bescherming van alle werkenden, zoals bij arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Wij zien mogelijke nadelen voor de gegroeide eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers wat betreft ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Het ziekteverzuim is iets gestegen in 2018  Dat komt niet in het minst door verzuimtoename bij grote arbeidsorganisaties. De conjunctuur heeft in Nederland beperkt invloed.

“Stijging WIA-instroom nog geen reden tot zorg” Drie vooraanstaande auteurs laten zich geruststellend uit, althans naar eerste indruk. Maar beheersen van de instroom blijft belangrijk.

Zorgen rond ontzorgverzekering. De MKB verzuim-ontzorg-verzekering lijkt kleine arbodiensten weg te drukken door voorkeuren van verzekeraars.

Beboeten van overtredingen van de arboregelgeving  Staatssecretaris Van Ark introduceert in betrekkelijke stilte deeltijdwerk als factor voor matiging van boetehoogte. Topadvocaten kapittelen haar vanwege uitblijvende duidelijkheid. De Inspectie weet hoe juridisering capaciteit slorpt …

 

De KoM-nieuwsbrief van 19 augustus 2019, hier beschikbaar 16 september, klik

‘Bedrijfsartsen geen tijd voor beroepsziekten’ – De nieuwste monitor van de Inspectie SZW gaf aanleiding tot vreemde uitingen in de pers. In de vorige nieuwsbrief weerlegden we de boodschap over werkgevers: ‘Slechts een derde houdt zich aan de Arbowet’. Inmiddels laat dagblad Trouw zich ook niet onbetuigd.

De AVG ‘een draak van een wet’ –  Uitgeverij Rendement liet Motivaction onderzoek doen een jaar na inwerking treden van de AVG. Het blad ArboRendement van augustus publiceert nu meer.

AO-verzekering zzp’ers draconisch genoemd  Het pensioenakkoord meldt de komst van een verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. De vraag is of partners en politiek dit verbreden naar alle werkenden.

Loondoorbetaling terug naar zes weken?  De titel “Wetboek van Werk 2025” klinkt al bijna als staande wetgeving. Het bepleit de loondoorbetaling bij ziekte te beperken tot zes weken.

Hoe nieuw is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering?  Verzekeraars en werkgeversorganisaties promoten dit najaar hun nieuwe product. Hoe verzekeren werkgevers zich nu tegen het verzuimrisico?

 

De KoM-nieuwsbrief van 29 juli 2019, hier beschikbaar 26 augustus, klik

Naleving arbozorgverplichtingen verbetert, maar is nog niet voldoende  Proactieve arbodienstverlening speelt belangrijke rol. De Inspectie SZW heeft haar nieuwste monitor klaar.

‘Slechts een derde van de bedrijven houdt zich aan de Arbowet’  Media schrijven onzorgvuldig, wat doet de Inspectie?

‘Schadeafhandeling beroepsziekten moet minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend’  De betreffende adviescommissie krijgt een ruime opdracht.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering  Werkgeversorganisaties starten in september een campagne

Een draconische maatregel met een staartje  Het pensioenakkoord meldt de komst van een verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. De reacties zijn heftig.

 

De KoM-nieuwsbrief van 8 juli 2019, hier beschikbaar 5 augustus, klik

Loondoorbetaling exportartikel? Een Nederlands hoogleraar waagt zich aan suggesties voor meer privatisering elders.

‘Een fundament van zekerheid voor allen’ – De Commissie regulering van werk voert een pleidooi, niet alleen voor terugdringen van flexwerk, maar ook voor “.. een breed, universeel fundament voor inkomensbescherming van alle werkenden, ongeacht de contractvorm.”

Onderzoek positief over arbodienstverlening – Uniek gegeven: helft werknemers ziet zelf invloed op gezondheid. Bedrijfsartsen blijken goed te scoren bij werknemers

Een jaar kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde