De KoM-nieuwsbrief van 20 december 2019, hier beschikbaar 17 januari 2020, klik

‘Veelbelovend’ Bouwend Nederland – Elke werkdag minstens twee gevallen van “acuut gevaar” voor werknemers – Column van KoM-voorzitter Rolf de Vries

Privacy voor preventiemedewerkers – ‘Privacy is niet goed volledig te behartigen in een arbeidsorganisatie; het kost een ‘kleine werkgever’ onevenredig veel tijd.’ Nepnieuws?

Rapport Schadeafhandeling Beroepsziekten komt 1 april, – ‘Indrukwekkende en treurig stemmende verhalen’

Tekort bedrijfsartsen vraagt stevige aanpak – mét wezenlijk overheidsgeld  Onze eerdere zorgen blijken terecht. Het nieuwe Capaciteitsplan met instroomadviezen bedrijfsgeneeskunde voor de periode 2021-2024 is uit

Kanker en no-riskpolis – Belangwekkende informatie over werkhervatting

Hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk – Zelfmanagement ook voor kwetsbare groepen

Bewaartermijn medische dossiers wordt 20 jaar – Vergrijzing werkt door in uw archief

‘Wat het je doet als arbeidsongeschiktheid dreigt’ – Ruim honderd WIA-begeleiders bij de FNV weten het

Polder bevestigt status quo – ‘Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken’ – een nogal obligate reactie van de SER op een verzoek tot verkenning van verschillen in arbeidsomstandigheden naar aard van de arbeidsrelatie

 

De KoM-nieuwsbrief van 9 december 2019, hier beschikbaar 6 januari 2020, klik

Impressie Algemene Leden Vergadering: “Aai een kat”

Tekort verzekeringsartsen bij UWV: trendbreuk is er, in de verkeerde richting

Apps voor ziek melden? De klassiek telefonische melding wordt misschien vreemd …

De Tweede Kamer over sociale zaken en werkgelegenheid – De politiek sorteert voor op nieuwe regulering arbeidsmarkt

Arbeidshygiënisten maakten voor preventiemedewerkers publicatie preventie beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

 

De KoM-nieuwsbrief van 25 november, hier beschikbaar 23 december, klik

KoM-ledenvergadering met presentatie boek “Opperdepop” van Marcel Reijerink

Pensioenkortingen merendeels van de baan: is dat uitgesteld of afgesteld?

Tekort bedrijfsartsen vraagt stevige aanpak

Een Autoriteit kan bijdraaien ten opzichte van een oorspronkelijk strikt standpunt…

Onderzoek haalbaarheid platform informatie beroepsziekten

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 11 november 2019, hier beschikbaar 9 december, klik

De BAVA pilot: overleg tussen bedrijfs- en verzekeringsarts – Beroepsbeoefenaren vinden het zonder uitzondering nuttig  In noordelijk Nederland vond een pilot plaats, daar komt een publicatie over. U krijgt alvast een indruk van Jerry Spanjer, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen en verzekeringsarts bij UWV.

Weer een vertroebeling in de discussie zware beroepen – ‘Bouwvakker kan makkelijk eerder met pensioen, mogelijkheden zat’ – “De enige vraag is: hoe graag wil het kabinet dit?”

‘De nieuwe demon is werkgerelateerde stress’  – Maar sommigen labelen burn-out als ‘welvaartsziekte’. Een betoog van de Britse vakcentrale TUC geeft daar een andere kijk op.

Ervaringen taakdelegatie: verrassend veelomvattend – KoM-bijeenkomst 29 oktober 2019

Kan het kwaad niet te poepen op het werk? Het digitale toilet van de toekomst analyseert uw behoefte

Pensioenkortingen, correctie & aanvulling

Hoge Raad over slapende dienstverbanden – Het verdere verloop blijft spannend

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 28 oktober 2019, hier beschikbaar 25 november, klik

Het was in jaren niet zo druk op het Malieveld – nu ook ondernemers   Naast het stikstof is er meer conflictstof. Het pensioenakkoord is niet af. Actie van onder meer eigen kaderleden zet de FNV onder druk, het raakt de inzet op duurzame inzetbaarheid.

Deskundigheid kent geen grenzen – Een witte plek in de re-integratiemarkt met maatwerk bediend – Arbeidsdeskundige Henk Jonker werkt met Poolse cliënten.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering – Valt het commerciële zwaartepunt pas in 2021?

Beroepsziekten: politieke vrijblijvendheid voorbij – Werkgevers zullen een bocht moeten nemen, bedrijfsartsen worden spil   In de politiek speelt regelmatig de kwestie van beroepsziekten op. De politieke initiatieven leken in het verleden eenmalig, fragmentarisch. Dat is voorbij. Welgeteld honderdvijftig leden van de Tweede Kamer steunen twee moties.

 

De nieuwsbrief van maandag 14 oktober 2019, hier beschikbaar 11 november, klik

MKB verzuim-ontzorg-verzekering – ‘The proof of the pudding is in the eating’, aldus werkgevers

‘De beroepsgroep casemanagers stáát’ – Casemanagers 3.0 voeren vitaliteitsgesprekkken

Toekomst van werk, opmaat voor verkiezingsprogramma’s – Grote polderorganisaties houden hun kaarten tegen de borst

Preventiemedewerker in andere landen bezien – Aansluiting met arbodienstverleners kan in Nederland beter

Autoriteit Persoonsgegevens vervolgt campagne  De informatie over persoonsgegevens van zieke werknemers wordt ongewijzigd uitgedragen